HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Stormöte om stadsutveckling

Stadsutvecklaren Rudolf Antoni besökte Strömstad för det andra stora mötet inom projektet för centrumutveckling.

Fars Sal i Stadshuset var välfylld när det andra stormötet kring Strömstads centrumutveckling hölls igår 20 april. På plats fanns tjänstemän, politiker, fastighetsägare och företagare.

Rudolf Antoni, ansvarig för Svenska Stadskärnors forskarråd och vice VD för Fastighetsägarna GFR, utgår från undersökningar, projekt och forskning kring stadskärnor i hela Sverige.

Digitaliseringen påverkar städers utveckling. Man ser ett tydligt ändrat synsätt när man idag väljer platsen först och tar jobben med dit. Då blir platsens attraktion helt avgörande. De som lyckas bäst är de som samverkar tillsammans där helheten är större än delarna.

Människor och möjligheter

Inget säger så mycket om en stad som människorna som bor där. Människor betyder möjligheter. Exempel hämtas från Västerås Citysamverkan som nått hela vägen till årets Stadskärna. Den lyckade satsningen tillskrivs vågad och stark samverkan mellan alla delar av staden.

- Investera i gemensamma ytor som bjuder in till olika typer av möten människor emellan, avrundar Antoni.

Fem viktiga punkter:

  1. Utveckla innehållet
    - skapa möjligheter att vara på platsen

  2. Gör stadskärnan värt besöket
    - erbjud trygg och visuellt tilltalande miljö

  3. Nyttja konkurrensfördelarna

  4. Koppla ihop platsen med omvärlden

  5. SAMVERKA

Fokus på 11 maj

Föreläsningen med Rudolf Antoni var en start för kommande workshop den 11 maj. Då ska gemensamma mål och visioner för staden jobbas fram.

- Det är mycket bra på gång för Strömstad och centrum, nu måste vi lyckas med vår samverkan och sätta gemensamma mål och visioner för staden, avslutar Åsa Massleberg.

Projektet Urban platsinnovation

Strömstad är en av sex kommuner som beviljats EU-medel till projektet som ska ge ökad kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att öka sin attraktionskraft. I Strömstad samverkar nu näringslivet, fastighetsägare, politiker och tjänstemän kring frågan om att skapa en attraktiv stadskärna.

mer information

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-04-03, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Hans Friberg