HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Tyck till om det framtida Strömstad

Blommor på torget

Strömstad behöver ett levande centrum med mötesplatser för alla åldrar. Hur vi kommer dit engagerar många Strömstadsbor och näringsidkare. Här kan du delge oss dina förslag och synpunkter.

Flera av de förslag som Strömstadsbor och företagare fört fram det senaste året har fördjupats i idéskisser för hur några centrala platser kan utvecklas. Skisserna är inte beslutade, utan ska ses som ett underlag för fortsatt dialog. Fler tankar välkomnas!

Ställ frågor eller skicka synpunkter till oss via formuläret nedan. Vi besvarar frågor regelbundet. Det går bra att ställa en fråga eller lämna förslag anonymt. Dina inspel är värdefulla för oss.

Parallellt visas en ny översiktlig plan för hur tätorten kan utvecklas hösten 2018 (FÖP Strömstad-Skee), här finns ytterliga möjligheter till samtal om planer och enskilda platser. Här hittar du all information om FÖP Strömstad Skee. Håll utkik på stromstad.se och i lokala medier efter påannonsering av informationstillfällen.

Så tar vi hand om synpunkter

Inkomna förslag och synpunkter hanteras inom det pågående arbetet för att utveckla centrum. De registreras in i vårt diarium för alla att ta del av. Frågor och synpunkter av allmänt intresse publiceras på stromstad.se, se länk nedan. Undantag är uppgifter som sekretesskyddas enligt lag.

  • Synpunkter får lämnas anonymt, men publiceras med svar på webbplatsen enbart om synpunkten bedöms vara av allmänintresse eller ge underlag till förbättringar.
  • Synpunkter som innehåller kränkande personuppgifter, förolämpningar, förtal eller personangrepp publiceras inte. Finns det en sakfråga i synpunkten besvaras frågan till synpunktslämnaren (om adress är angett) med information om att synpunkten inte kommer publiceras på grund av innehållet.
  • Synpunkter där tjänstemän namnges kommer att justeras så att funktion eller titel istället används vid publiceringen på webbplatsen.
  • För frågor eller synpunkter på enskilda politiska beslut hänvisas till respektive parti eller politiker.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-09-27, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Hans Friberg