HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Work Shop 11 maj - Drömmar om det framtida Strömstad centrum

En saluhall inrymd i ett orangeri ? Vandringsstråk där havskontakt och mötesplatser lockar boende och besökare. En utearena för volleyboll centralt i staden, som blir bästa skridskoisen på vintern - varför inte i stadsparken?

Bara fantasin satte gränser när ett 70-tal deltagare - fastighetsägare, tjänstemän, näringsidkare och politiker - torsdagen den 11 maj delade med sig av sina tankar och drömmar om det framtida Strömstad. Mötet var startskottet på arbetet för att sätta en gemensam målbild för Strömstads centrum, allt ett led i projekt Urban Platsinnovation.

Moderator med Kruth

Moderator för kvällen var Tomas Kruth, stadsutvecklare med hemvist i branschorganisationen Fastighetsägarna. Kruth delade med sig av sina erfarenheter av stadsutveckling i teori och praktik, och satte fart på diskussionen med frågor om hur deltagarna ville att Strömstad skulle vara om tio år.

Efter bikupor och visionära samtal i smågrupper gjorde sig Kruth till tolk för inkomna förslag.

  • Jag läser in att ni vill se en levande stad som är mer kopplad till havet än idag, sade moderatorn och lade fram frågan: ”hur utvecklar vi då vattnet mer?”. Summeringen av förslagen fortsatte:
  • Det framtida Strömstad är en trygg, öppen och varm stad. Det är socialt och trevligt året om. Vi har en stad där kärleken till havet lockar och drar.
  • En stad som vänder sig till alla men som särskilt väljs av dom ser sig som livsnjutare och naturälskare.

Vägen vidare

Attraktiva orter och platser med identitet, unika kvaliteter och lägen har goda förutsättningar att utvecklas, ansåg Tomas Kruth. Liksom talare vid tidigare möten i serien om stadsutveckling återkom han till att mötesplatser för människor är centralt för att utveckla en stad.

Kruth konstaterade också att handeln omstruktureras.

  • Vi vet idag att den handel vi varit vana vid inte är den handel vi kommer att möta i framtiden. Oavsett storlek på stad tenderar handeln i stadskärnan att minska i omsättning. Men den totala omsättningen i stadskärnan minskar inte, påpekade föredragshållaren. Besöksnäringen växer kraftigt; hotell, caféer och restauranger ökar.
  • Det avspeglar vad våra kunder tycker och tänker om stadskärnan. Vi måste därför börja fundera på vilka näringar ska vi ha i stadskärnan, manade Kruth.

Den viktiga visionen

Rådet från stadsutvecklaren var att våga börja tänka på hur vi tror och vill att staden ska se ut och fungera om tio år. En sådan vision är viktig; den ger arbetet riktning och skapar delaktighet och samsyn. Den fördelar också ett ansvar på alla och envar – ska arbetet lyckas behöver alla dra åt samma håll.

  • De som lyckas bäst är de som lyckas sätta en vision. Då menar jag en vision som är relevant, förankrad och intressant, avrundade Kruth.

Arbetet mot visionen om ett ännu mer attraktivt Strömstads centrum fortsätter!

Nästa träff i samarbetet för stadsutveckling sker den 19 sept.
Håll utkik efter inbjudan och här på stromstad.se

Projektet Urban platsinnovation

Strömstad är en av sex kommuner som beviljats EU-medel till projektet som ska ge ökad kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att öka sin attraktionskraft. I Strömstad samverkar nu näringslivet, fastighetsägare, politiker och tjänstemän kring frågan om att skapa en attraktiv stadskärna.

mer information

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-04-03, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Hans Friberg