MENY

För skolans elever

Information om Covid-19

Informationen skickades ut 2020-12-03, samt reviderades 2020-12-21.

Den här informationen vänder sig till dig som är elev i Strömstad kommuns gymnasieskola och vuxenutbildning, samt till dig som är vårdnadshavare till ungdom i gymnasieskolan.

3 december 2020 utgick det en rekommendation från Folkhälsomyndigheten via statsministern att gymnasieskolan ska bedriva sin undervisning via distansundervisning. Nämndordförande Lena Martinsson har utifrån detta fattat ett ordförandebeslut att undervisningen på Strömstad gymnasium och Strömstads vuxenutbildning från och med den 7 december 2020 till och med den 24 januari 2021 ska bedrivas via distans. Det innebär att du som elev utifrån ordinarie schema kommer att studera hemifrån med stöd av lärare.

I rekommendationerna undantas elever som går på introduktionsprogrammet. De eleverna kommer fortsatt att ha närundervisning.

Undantagen från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller även för:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • nationella prov,
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Det innebär exempelvis att eleverna på yrkesprogrammen kommer att ha närundervisning i vissa kurser och moment. Dina lärare kommer att kontakta dig och berätta vad som gäller kring praktiska moment, examinationer etc.

Material för distansundervisning

För att distansundervisning ska fungera behöver du som elev ta hem dina läromedel och din dator. Om du behöver hämta dina läromedel och din dator så är skolan öppen. Observera att du endast kan komma in med ditt passerkort. Om du är sjuk ska du skicka någon annan att hämta ditt material.

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

Utgångspunkten är att elever fortsatt ska genomföra sin APL som planerat.

Allmänna råd för att förhindra smitta

Den vanligaste smittspridningen sker via våra händer. God handhygien är därför ett enkelt sätt att förhindra att bli smittad eller att smitta andra.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Hosta och nys i en pappersnäsduk eller i armvecket.
  • Stanna hemma när du är sjuk.

Strömstads kommun följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets nuvarande rekommendationer och håller förskolor, grundskolor och grundsärskolor öppna.

Håll dig informerad

Tänk på att information snabbt kan bli gammal och inaktuell. Rekommendationen är, att ni håller er uppdaterade via ansvariga myndigheters informationskanaler. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information.

På kommunens hemsida (www.stromstad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster), hittar du mer information samt länkar till aktuella myndigheters informationssidor. Läs även mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida (www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Sara Arvenberg
Skolchef gymnasieskola och vuxenutbildning
Barn- och utbildningsförvaltningen

Lena Martinsson
Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden

Sidansvarig: Sara Arvenberg Senast uppdaterad: