MENY

Ordning och likabehandling

Vi tycker, precis som skollagen och läroplanen slår fast, att skolan ska vila på demokratisk grund och demokratiska värderingar. Alla som verkar inom skolan ska medverka till att människors lika värde tas i beaktning. Vi vill att vår skola ska vara en plats som känns trygg oavsett bakgrund, förutsättningar och kultur.

En förutsättning för god studiemiljö och en trivsam arbetsplats är att våra ordningsregler följs. Ordningsreglerna ska vara väl införstådda av alla som verkar inom skolan område både lärare och elever. Vi ska respektera varandra oavsett om vi har olika åsikter, intressen eller traditioner. Vår arbets- och studiemiljö ska präglas av glädje och trygghet.

Mobilfria klassrum

Om inte mobiltelefonen används i undervisningen så skall den inte finnas med in på lektionerna. Utan mobilen i närheten blir uppmärksamheten större och inlärningen högre, det visar forskning som vi nu följer. Vi inleder också en utvärderingsperiod som bygger på forskning kring mobiltelefonens påverkan.

Sidansvarig: Sara Arvenberg Senast uppdaterad: