MENY

Vägledning

Frågor och svar om att byta kurser eller program.

Kan jag byta program? När kan jag byta program?

För att du ska kunna byta program måste det finnas lediga platser kvar. Rektorn hjälper dig gärna att byta, men är inte skyldig att låta dig byta gymnasieprogram om det inte finns platser lediga för dig.

Om det inte finns några lediga platser på det program du hellre vill gå på kan du söka till gymnasieprogrammet vid nästa gymnasieval. Då söker du med dina slutbetyg från åk 9.

Fram till den 15 september har du möjlighet att byta program i åk 1.

 

Kan jag byta en kurs?

Du kan inte byta en kurs om kursen är påbörjad. Kursen är påbörjad det datum som står i din studieplan. Om kursen ej är påbörjad hjälper skolans administratör till med bytet.

 

Kan jag byta en kurs mot en annan?

Endast programfördjupningskurser kan bytas mot en annan om kursen ej är påbörjad och erbjuds på din skola samt om den passar in i ditt schema. Ta kontakt med din studievägledare.

Du kan endast söka ett utökat program det vill säga genom att lägga till en kurs om kursen ger dig särskild behörighet för högskolan/universitet eller som ger dig meritpoäng.

 

Jag har ångrat mitt gymnasieval innan jag börjat, hur byter jag?

Kontakta din blivande gymnasieskolas studie- och yrkesvägledare under de första veckorna på gymnasiet. Det är under september som gymnasieskolorna får reda på vilka lediga platser som finns efter gymnasievalet.

 

Jag har redan läst ett år och vill byta gymnasieprogram/gymnasieskola

Om du har gått ett tag på gymnasiet och vill byta gymnasieprogram ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare på skolan. Tillsammans kan ni ta reda på vilken utbildning som passar dina intressen och framtidsplaner bättre. Ni tar också reda på om det du har läst hittills motsvarar den nya gymnasieutbildningens kurser. Blir de inte tillgodoräknade kan du behöva gå om ett år, eller läsa extra kurser vid sidan om eller på Introduktionsprogram (IM).

 

Jag trivs inte i min gymnasieklass/gymnasieskola och vill byta

Om du absolut inte trivs på din gymnasieskola eller i din gymnasieklass bör du kontakta en skolsköterska, kurator, rektor eller någon annan lärare på skolan. De är till för att hjälpa dig så att du trivs på skolan och känner dig trygg. Till att börja med ska de hjälpa så att du trivs och mår bra så du kan gå kvar i din gymnasieskola och i din gymnasieklass. Om detta inte fungerar bör du prata med din rektor eller studie- och yrkesvägledare för att få byta gymnasieklass eller skola.

 

Jag ska flytta till en annan kommun under mina gymnasiestudier

Om du av någon anledning behöver flytta till en annan kommun under dina gymnasiestudier, är din nya kommun skyldig att erbjuda dig en plats. Du bör ändå kontakta din nuvarande Studie- och yrkesvägledare samt studie- och yrkesvägledare på en av skolorna i den nya kommunen. Tillsammans kan ni se över vilka kurser du kan få tillgodoräknade och om du behöver läsa ikapp något. Detta för att du inte ska missa kurser som du behöver till ditt slutbetyg.

 

Kan jag göra en prövning i en kurs?

Ja, endast om kursen finns i din studieplan. Ta kontakt med din ämneslärare för vidare information. Prövningstiden är endast två gånger per termin.

Sidansvarig: Sara Arvenberg Senast uppdaterad: 2019-08-27