MENYN FINNS LÄNGST NER PÅ SIDAN

GENVÄGAR

MENY

Vuxenutbildning

Våra lokaler delas av gymnasieskolan och vuxenskolan, men är åtskilda. Du som läser i vuxenskolan kommer främst umgås med de från din skola.

Oavsett om du läser på skolan eller arbetar så kommer du se fördelar i att vi har nära till det mesta. Du kommer nog även uppskatta det avkopplande läget vid Strömsvattnet under håltimmar eller eget arbete. Varför inte fiska under lunchen?

Nedan hittar du allmän information om studierna på vuxenutbildningen.

Behörighet

20 kap. Kommunal vuxenutbildning

20 § En vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon
1. är bosatt i landet,
2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Strömstad ska din ansökan först godkännas av din hemkommun.

Rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå

11 § En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år, om han eller hon
1. är bosatt i landet,
2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Den som har rätt att delta i utbildning enligt första stycket har rätt att delta i sådan utbildning även i en annan kommun än hemkommunen, om utbildningen tillhandahålls där.

SFI- Svenska för invandrare

31 § En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år, om han eller hon
1. är bosatt i landet, och
2. saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

En finländsk medborgare som stadigvarande arbetar i en svensk kommun, men är bosatt i Finland nära gränsen till Sverige och saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge, har från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år också rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare.
Lag (2015:482).

32 § Den som har sådana kunskaper i det danska eller norska språket att utbildning i svenska för invandrare inte kan anses nödvändig har inte rätt att delta i utbildningen.
Lag (2015:482).

Kostnader

Undervisningen i kurser på grund- och gymnasial nivå via Vuxenutbildningen är kostnadsfri för dig som elev. Ditt kursmaterial betalar du däremot själv.

Om en del av utbildningen är arbetsplatsförlagd eller om du går en lärlingsutbildning måste du själv bekosta resor till och från arbetsplatsen, arbetskläder, skyddskläder med mera.

Prövning

En prövning innebär att du tenterar en hel kurs vid ett eller flera tillfällen. En prövning kostar 500 kr per kurs och detta betalas senast en vecka innan provtillfället. Du har möjlighet att själv välja ort där du vill ansöka om prövning.

Under 2018 - 2019 finns tre prövningstillfällen i Strömstad, se vidare under ansökan om prövning

Validering

"En elev i kommunal vuxenutbildning kan få sina kunskaper och sin kompetens validerade. Med validering avses en process som inebär en strukturerad bedömning, verdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende hur de förvärvats", skollag (2010:800) § 42.

Betyg

Ditt betyg registreras två veckor efter avslutad kurs. Du kan själv välja vilka betyg du vill ha på dokumentet.

Regeringen har utfärdat en ändring i förordningen avseende övergångsbestämmelser för slutbetyg inom gymnasial vuxenutbildning. Slutbetyg från vuxenutbildning på gymnasial nivå får nu utfärdas till och med 1 juli 2020.

Frånvaro

Blir du sjuk eller av någon anledning inte kan delta i undervisningen, maila din lärare. Om du inte deltagit i undervisningen på 3 veckor blir du automatiskt utskriven från kursen.

Försäkringar

Under lektionerna och det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) är du försäkrad genom kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. För mer information kontakta oss på Vuxenutbildningen.

Ansökan

Till SFI, grundläggande gymnasiala kurser, yrkesutbildningar, lärlingsutbildningar och distanskurser ansöker du via vår webbansökan.
> Webbansökan för studier på Strömstads Vuxenutbildning länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
> Blankett för ansökan om studier på annan ortWord (word, 76.3 kB)

Sidansvarig: Christina Holmström Senast uppdaterad: 2019-06-19