MENYN FINNS LÄNGST NER PÅ SIDAN

GENVÄGAR

MENY

Vägledning

Information och personlig vägledning

Vägledning finns för dig som vill veta mer om studier, yrken och arbetsmarknad. Gäller både för dig som funderar på att studera och för dig som redan studerar inom vuxenutbildningen. Ett vägledningssamtal fokuserar på att hitta vägar till ditt studie- eller yrkesmål. Vi gör dessutom en inventering av dina kompetenser och färdigheter.

Information och personlig vägledning

Vägledning är en processinriktad verksamhet och har som mål att underlätta för individer och grupper i olika åldrar och vid olika tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär samt bidra till en bättre livsplanering.

För många människor finns ett avstånd mellan vad de är och vad de vill vara. I sammanhanget uppstår frågor och behov som vägledarna har till uppgift att besvara, underlätta och möta.

Mål

Mål bör vara attraktiva, realistiska, utmanande, specifika, mätbara och tidsbestämda. Man ska ha möjlighet att med ansträngning nå sina mål och vara medveten om när man gjort detta.

Att göra ett aktivt val kring både utbildning och yrke hjälper dig att lyckas och må bra i ditt fortsatta liv. Du har själv ansvaret, men studie- och yrkesvägledaren kanske kan bidra med någon tanke som hjälper dig framåt. 

Få hjälp med bland annat:

  • Behörighets- och betygsfrågor
  • Studieplanering/Individuell studieplan
  • kurskataloger och informationsmaterial
  • information om studiemedel
  • intressetester och samtal

Vår definition av vägledning

När det skapas ett värde för den sökande som innefattar att hen ser sin situation och sina möjligheter på ett nytt sätt och att en strategi skapas för att gå vidare till nästa steg.

Sidansvarig: Christina Holmström Senast uppdaterad: 2019-06-18