HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

skydda antibiotikan

Alla kan hjälpa till att värna om antibiotikan

Antibiotikan är ett av världens viktigaste läkemedel. Varje dag räddar den tusentals liv. Men utvecklingen av antibiotikaresistensen är oroande. Felaktig och överdriven användning av antibiotika har fått resistenta bakterier att spridas snabbt i världen. Framtidens generationer behöver ha tillgång till fungerande antibiotika när de växer upp. Antibiotikan är nu så hotad att det är långt ifrån säkert att de kommer att ha det.

Världshälsoorganisationens World Antibiotic Awareness Week (18-24 november) syftar till att öka medvetenheten om global antibiotikaresistens. Tanums kommun, Strömstads kommun, Strama Västra Götaland, Primärvården och Folktandvården i båda kommunerna vill gemensamt uppmärksamma detta folkhälsohot.

Antibiotikaresistens är ett allvarligt samhällsproblem

Samhället står inför en stor utmaning på grund av att antibiotikaresistens är ett tilltagande problem. Resistenta bakterier utvecklas och sprids mellan människor, djur och i miljön. Problemet behöver därför ses ur ett brett perspektiv som inkluderar människa, djur och naturen som helhet. Antibiotikaresistens hotar inte bara liv och hälsa, det kan också komma att påverka många viktiga samhällsfunktioner såsom sjukvård, läkemedelsförsörjning, omsorg, livsmedel, dricksvattenförsörjning och avloppshantering.

Utvecklingen av antibiotikaresistens går att bromsa

Att bromsa utvecklingen vilar på två principer: en mer rationell användning och att förebygga spridning av resistenta bakterier. Det handlar om att inte använda antibiotika i onödan, och att använda rätt antibiotika vid rätt tillfälle, med rätt dos, doseringsintervall och behandlingstid. En minskad smittspridning skulle innebära färre infektioner och att behovet av antibiotika skulle minska. Vaccination mot t.ex. influensa hos äldre bidrar på samma vis genom att minska risken för följdsjukdomar till influensa som lunginflammation.

Du kan också bidra – varje liten insats räknas

Antibiotika är något av det mest värdefulla vi har och så måste det fortsätta att vara. Genom kloka val i din vardag kan du minska den onödiga användningen av antibiotika och bidra till att bromsa spridningen av resistenta bakterier. Du kan även hjälpa till genom att sprida kunskap samt göra följande nedan:

  • Använd inte antibiotika i onödan
  • Använd inte överbliven antibiotika
  • Lämna in överbliven antibiotika på apoteket
  • Skydda dig själv och andra från smitta – tvätta händerna ofta
  • Följ vaccinationsprogram och rekommendationer
Skydda antibiotikan

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-11-12, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: