HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Barnkonventionen

Barnkonventionen i fokus

Idag fyller den 30 år, FN:s barnkonvention. Den 1 januari 2020 blir den svensk lag. Arbetet med att tillgodose barns rättigheter enligt regelverket växlar därmed upp, i Strömstad laddade vi i veckan med två namnkunniga föredragshållare på temat.

Ingrid Engdahl från barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och Åsa Ekman, barnrättskonsult, intog var sin scen på SPA-hotellet respektive Skagerack för att under tisdag och onsdag ge personal och allmänhet praktiska verktyg och nya insikter i hur konventionens olika artiklar kan omsättas i praktiken. Med på scenen fanns även barnläkare Margareta Blennow och förskollärare Bibi Karlsson.

Barnkonventionen

- Inte minst artikel 3 om att alltid se till barnens bästa tål att diskuteras, framhöll Ingrid Engdahl. ”Är vi alltid överens om vad som är barnens bästa, varför tänker vi olika, kan vi verkligen veta vad som är barnens bästa? Och är det som är bäst för ett barn alltid det bästa även för andra barn?”

Under studiekvällen på SPA-hotellet fick förskolelärare stöta och blöta barnkonventionen som finns med i förskolans reviderade läroplan. Här handlar det mycket om inflytande och delaktighet, och om att barnen själva ska förstå sina rättigheter.

I Strömstad blir det extra fokus på barnkonventionen under nästa år, det förstärkta barnperspektivet ska nu lyftas in i ett vardagligt förhållningssätt. Studiematerial, barnböcker och lärarhandledningar stöttar arbetet i förskolan.

Barnkonventionen

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-11-20, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: