HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Budget 2019 - en budget för tillväxt i balans

Satsningar på förskolor och skolor, etablering av nytt måltidskök, renovering av bassängen i Strömstads badhus, slutförande av byggnation av färjeterminal och nytt reningsverk. Föreslaget till budget 2019 innehåller en rad satsningar för att utveckla samhällsservicen i Strömstad. Kommunstyrelsen lämnar nu förslaget vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut den 22 november. Med till fullmäktiges möte skickas också en alternativ budget från socialdemokraterna.

Kommunstyrelsens förslag till budget 2019 innehåller offensiva satsningar på utveckling i en växande kommun. Bland annat satsas närmare 100 miljoner kronor på utbyggnad av förskolor och skolor i främst Skee, på Ånneröd och Mellegården. Tillkommer gör satsningar på färdigställande av färjeläge, reningsverk och nytt måltidskök.

I arbetet med budget har alla verksamheter uppdragits att söka effektiviseringar för att skapa förutsättningar för nödvändiga investeringar på kort och längre sikt. Nämndernas ekonomiska ramar har justerats utifrån effektiviseringar och behov av ytterligare anslag till följd av utökad verksamhet.

Alternativt budgetförslag

Socialdemokraternas förslag till alternativ budget presenterades vid kommunstyrelsens möte den 31 oktober. Förslaget beskriver samma ekonomiska ram för kommunens och nämndernas budget som i kommunstyrelsens förslag, men i partiets budget föreslås ändringar i inriktning för vissa föreslagna anpassningar till effektiviseringskrav i verksamheterna. Det gäller bland annat i fråga om måltidskök och bemanningstal inom omvårdnad.

Den alternativa budgeten lämnas till fullmäktige samtidigt som kommunstyrelsens förslag. Inget av förslagen till budget innehåller höjning av p-avgifter i centrum som felaktigt återgivits i olika medier.

Ett resultat för en stabil ekonomi

Kommunstyrelsens budgetförslag beräknas ge ett resultat för Strömstads kommun år 2019 om cirka 33 mkr, ett resultat i nivå med det som behövs för att kunna finansiera fortsatta investeringar i samhällsservice för invånare och besökare.  

Bakgrund - budgetprocessen

Det slutliga förslaget till budget är resultatet av en process i flera steg där förvaltningar, nämnder, budgetberedningen (kommunstyrelsens arbetstutskott) och slutligen kommunstyrelsen behandlat förslag till effektivisering liksom tillkommande behov av medel för utökad verksamhet.

Alla nämnder har tagit ansvar för kommunens ekonomi i arbetet med budgetramar för 2019. De effektiviseringar som föreslås ska ses mot bakgrund av att samtliga nämnder de senaste åren fått ökade ramar till följd av volymökningar i verksamheterna.

Rubrik

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-11-08, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: