HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Dialog mellan polisen och Strömstads kommun.

Dialog om polisens närvaro i Strömstad

Polisens närvaro i Strömstad, aktuella förändringar i utredningsverksamheten av brott i nära relationer liksom planerna på en ny polisstation i Strömstad. Det stod på agendan när kommunstyrelsens arbetsutskott i veckan träffade polisledningen i Fyrbodal.

På plats för samtal fanns både Fyrbodals polisområdeschef Lars Eckerdal och lokalpolisområdeschef Stefan Kristiansson. Mötet var föranlett av en omorganisation inom polisen där kommunledningen framfört synpunkter. Polisens omorganisation innebär i korthet att två utredare från polisområdets utredningssektion i Strömstad flyttas till utredningsverksamheten med bas i Uddevalla. Farhågorna har handlat om att detta skulle innebära försämringar för invånarna, särskilt i fråga om brott i nära relationer.

Kent Hansson, kommunstyrelsens ordförande var efteråt nöjd med mötet.

- Det var en bra dialog. Vi framförde vår oro och pekade på vikten av att se till invånarnas bästa inför den omorganisation som polisen nu genomför. Vi fick dock garantier för att den förändring som görs inte ska drabba de som utsätts för våld i nära relationer.

- Vissa delar av brott i nära relationer kommer fortsatt att utredas i Strömstad. De fall som leder till frihetsberövande kommer däremot att utredas i Uddevalla. Totalt sett förstärker polisen sin närvaro i Strömstad de närmaste åren genom planerna på ny polisstation på orten, summerar Kent Hansson.

Även polisen kommenterar mötet i positiva ordalag.

- Vi redovisade vår bild av den senaste tidens diskussion om polisens organisation och varför vi behöver genomföra vissa förändringar i Strömstad, sade Lars Eckerdal och fortsatte:

- De förändringar som sker kommer inte att innebära försämringar för Strömstads invånare, detta är en organisatorisk förändring för att vi ska bli effektivare och kunna utreda fler ärenden snabbare. Vissa typer av ärenden utreds framöver i Uddevalla, men i samarbete med utredningsverksamheten i Strömstad. Det gör att vi, om det finns behov, även i fortsättningen kan bearbeta utredningar med personal som har god kunskap om Strömstad.

Om de satsningar som polisen planerar i Strömstad framöver sade Lars Eckerdal:

- Vi projekterar för ett nytt polishus i Strömstad. Det kommer att innebära en förstärkning av den polisiära närvaron i området. Svensk polis växer och vi anställer många nya medarbetare, både poliser och annan kompetens. Detta kommer att märkas i samtliga kommuner i Fyrbodal.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-01-16, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: