MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Henrik Lysén, projektansvarig för elbilspoolen. Står mellan elbilarna.

Elbilspoolen skapar större mobilitet för alla

Sedan december förra året kan den som vill hyra elbil för en hygglig peng i Strömstadsbyggens elbilspool. Elbilarna ingår i ett mobilitetsprojekt och tankar finns om att på sikt utöka med fler fordon och fler mobilitetsmöjligheter.

Sedan hösten 2020 ingår Strömstadsbyggen i ett nationellt forskningsprojekt inom mobilitet med syftet att effektivisera användandet av bilar och parkeringar i städer. Projektet sker i samarbete mellan KTH, Sveriges Allmännytta och Sustainable innovation. Förutom Strömstad medverkar Upplands Väsby och Vetlanda med sina respektive kommunala bostadsbolag.

– Målet är att ta reda på hur man använder sig av mobilitet och parkeringar och hur vi kan bli bättre på att röra oss fossilfritt i städerna, säger Henrik Lysén, ansvarig för Strömstadsbyggens medverkan.

Som en del i projektet har Strömstadsbyggen startat en hyrbilspool som varit igång sedan december 2021. Via den kan man hyra två leasade elbilar - en personbil och en skåpbil. För Strömstadsbyggens hyresgäster är medlemskapet i elbilspoolen kostnadsfri. För övriga kostar det en hundralapp i månaden. Hyran för bilarna är 100 kronor per timme.
Personbilen används av Strömstadsbyggen under kontorstid - då bolaget gjort sig av med den egna personalbilen - men är tillgänglig att hyra all övrig tid. Skåpbilen däremot är alltid tillgänglig att hyra, dygnet runt alla dagar i veckan.

Kostsamt med parkeringar

Data över hur bilarna i elbilspoolen används samlas in och kommer att analyseras i syfte att jobba vidare med mobilitetsfrågan. Målet är att i framtiden kunna ta klokare beslut och använda våra resurser bättre.

Vid projektets start gjordes en inventering av parkeringarna i Strömstad av den externa aktören P-sidan. Inventeringen visade att det kan finnas upp till 1000 lediga parkeringsplatser i Strömstad mitt i hetaste sommaren då trafiken är som störst. Det leder Henrik in på den stora frågan om hur vi i Strömstad kan använda stadens ytor bättre och hur vi kan göra för att förändra människors mobilitetsvanor lokalt. Hur vore det till exempel om vi i framtiden kunde använda parkeringsytor till mycket trevligare saker, som till parker eller bostäder? Frågar sig Henrik.

– Det tar tid med mobilitetsförändringar, så är det och nu bryter vi ny mark här. Men alla saker som vi gör för att göra det bättre är ett framsteg, säger Henrik.

Om han fick visualisera sina egna drömmar skulle varje nytt lägenhetsbygge ha en mobilitetsplats för elbilar istället för en hög parkeringsplatser där många platser förmodligen skulle stå tomma eller också vara plats åt en bil som sällan används.

– Det kostar mellan 250 000 och 500 000 kronor att bygga en parkeringsplats i ett parkeringshus. Genom att tillämpa olika mobilitetslösningar vid nybyggen av lägenheter hade man kunnat sänka byggkostnaden och i sin tur sänkt hyran ut till kund, säger Henrik.

Mobilitetsfrågan är även aktuell när man ser på Strömstads kommuns mål om att bli fossilfria till år 2030. Varför inte i den omställningen starta fler elbilspooler? Resonerar Henrik.

Lanserar elbilspoolen för turisterna

Mobilitetsprojektet löper ut till sommaren men Strömstadsbyggens mål är att kunna fortsätta utveckla elbilspoolen och bredda utbudet. Tankar finns om att kunna erbjuda cyklar och lådcyklar. Under våren kommer Strömstadsbyggen att följa upp projektet och bjuda in boende och andra till en dialog. Till sommaren har Henrik också planer på att lansera elbilspoolen för turisterna i gästhamnen.

– Tänk att komma hit med segelbåten från Tyskland och bara kunna gå i land i gästhamnen och direkt på plats hyra en bil, köra iväg till Blomsholm och titta på skeppssättningen där. Det kommer vi att jobba aktivt för i sommar och det är även projektet intresserade av, säger Henrik.

Så här gör du för att hyra en bil

För att kunna boka en bil krävs är ett medlemskap hos leverantören Move About och den tillhörande appen som man använder för att boka bilarna. Strömstadsbyggens hyresgäster får medlemskapet kostnadsfritt, för övriga kostar medlemskapet 100 kronor i månaden. För att läsa mer om elbilspoolen och mobilitetsprojektet, gå till Strömstadsbyggens hemsida www.stromstadsbyggen.se/mobilitet.


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Linda Smith

SIDANSVARIG: