HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Framtid för Strömstads badhus

Renovera befintligt badhus. Det föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott mot bakgrund av den utredning som gjorts av olika alternativ för fortsatt simundervisning och friskvård för boende och besökare.

Bakgrunden är behovet av renovering av den anrika badanstalten, bassängen är sliten och reningsanläggningen behöver uppgraderas. Kommunstyrelsen beslutade därför under hösten 2016 att låta utreda olika alternativ:

  • reparation av befintlig simhall,
  • nybyggnation av simhall samt
  • eventuella möjligheter till samordning med andra intressenter.

Beröm till personal

Arbetsutskottet föreslår nu att kommunen väjer spåret renovering, en satsning som beräknas kosta cirka 35 miljoner kronor. Parallellt föreslås att badbolaget får en tydlig roll i arbetet för att hitta bästa form för uthyrning och drift av kommunens anläggningar för fritid och kultur. Ett uppdrag där interimstyrelsen för Nordby Supermarkethallen gjort ett grundligt och bra förarbete.

- Det goda arbete som personalen vid badhuset gjort genom åren ligger till grund för att vi vill ge dem ett utvecklat uppdrag – vi ska vara stolta över att vi har en så anrik och centralt placerad inrättning som Strömstads badanstalt, säger Peter Dafteryd, kommunstyrelsens ordförande.

Hållbar drift

Kommunchefen föreslås leda uppdraget att skapa en organisation för hur verksamheten ska bedrivas. Arbetet knyter an till en ny strategi för kultur- och fritidsverksamheten och syftar till att skapa en långsiktig och hållbar driftorganisation med största möjliga nytta för invånare och besökare.

Frågor om renovering och driftorganisation läggs på kommunstyrelsens bord nästa vecka. Samtidigt behandlas en framställan om driftbidrag om 500 000 kronor för 2017. Det aviseras också att driftbidrag från ägaren Strömstads kommun behöver ingå som en del i budgeten för badhuset framöver. Detta är praxis i andra kommuner med anläggningar för bad och friskvård.

Fakta

Badhuset rymmer en 25 meter lång bassäng med klorerat havsvatten samt en mindre barnpool. Mer än 100 000 personer besöker badanstalten varje år, varav cirka 40 000 är badande och drygt 60 000 nyttjar övrig friskvård i form av gruppträning och gym.

Utredningen om renovering av badanstalten/nybygge har gjorts i samverkan mellan Strömstadslokaler AB och AB Strömstads Badanstalt. Samtal har förts med företrädare för Projekt Water (projekt med sikte på nytt upplevelsecentrum med badanläggning, handel, hotell och konferens/konsert på Myren) samt med företrädare för Strömstads simförening.

Mer om Strömstads badhus

Kontakt

Peter Dafteryd, kommunstyrelsens ordförande
E-post: peter.dafteryd@stromstad.se

Kurt Dahlberg, fritidssamordnare
E-post: kurt.dahlberg@stromstad.se

Dokument

SimhallsutredningenPDF (pdf, 1.3 MB)

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-04-06, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Lena M Sundberg