HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Grattis Strömstad och Tanum – nu blir vi vård- och omsorgscollege!

Idag fredag knyts det nya band inom utbildningssamverkan under namnet Vård- och Omsorgscollege. Strömstads och Tanums kommuner inleder då officiellt ett samarbete för att erbjuda högkvalitativ utbildning inom vård och omsorg. Bra för våra invånare och bra för kompetensförsörjning och framtida rekryteringsbehov!

Vård- och omsorgscollege är ett sätt att bedriva en vård- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå och inom vuxenutbildning. En Vård- och omsorgscollegecertifierad utbildning betyder att arbetsgivare är med och designar innehåll och upplägg så att utbildningen matchar behoven av kompetens för framtiden. För den som studerar innebär utbildningen att man får en kvalitetssäkrad utbildning där kontakt med framtida arbetsgivare kan etableras redan under studietiden.

- Certifieringen är en kvalitetsstämpel och ett led i ambitionen är att höja statusen på våra utbildningar inom vård och omsorg, säger Joakim Winberg, lärare på vård och omsorgsutbildningen vid Strömstad gymnasium och skolans representant i processen mot certifiering. Arbetet har bland annat medfört krav på utveckling av ett närmare samarbete med arbetsgivare samt att ytterligare kurser tillförts vuxenutbildningen.

Parter i samarbetet är förutom Strömstad och Tanums kommuner även Campus Futura i Tanum, Strömstad gymnasium och Vuxenutbildningen samt fackförbundet Kommunal.

Många fördelar

För en enskild arbetsgivare är vinsterna med Vård- och omsorgscollege många. Förutom möjligheten att styra utbildningarnas innehåll öppnas arenor för att träffa framtida medarbetare och få kunskap om deras förmåga, intressen och anställningsbarhet. Därmed förkortas arbetsgivarens rekryteringsprocesser.

- För oss som arbetsgivare är satsningen oerhört positiv, säger Monica Birgersson, förvaltningschef vid Socialförvaltningen i Strömstads kommun. Det blir enklare att rekrytera eftersom vi vet exakt vilken kompetens den studerande har. Dessutom stärker det samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsgivaren. Och att vi gör detta tillsammans med Tanum kommun är ju extra roligt och ger en pluseffekt.

Fakta – Vård- och Omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en certifiering som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege som säkerställer att utbildningen håller erfordrad kvalitet. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering.

Inom varje Vård- och omsorgscollege finns en styrgrupp som leds av en arbetsgivarrepresentant. Det innebär att arbetsgivare är med och styr såväl utbildningarnas omfattning och inriktning som utformning och innehåll.

Ordförande för Vård- och Omsorgscollege i Strömstad/Tanum är Helena Lilliebjelke, Chef för äldreomsorg och funktionshinder i Tanums kommun. Vice ordf är Linda Ekelund, enhetschef på Solbogårdens särskilda boende i Strömstad.

Mer information:

Joakim Winberg, lärare Vård- och omsorgsprogrammet Strömstad Gymnasium, joakim.winberg@stromstad.se

Christina Holmström, biträdande rektor Strömstad Vuxenutbildning, Tfn 0526-195 02

christina.holmstrom@stromstad.se

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-01-28, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: