HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Hur skulle du nyttja havets resurser om du fick bestämma?
- Blå översiktsplan i norra Bohuslän på samråd

För första gången har de fyra kommunerna i norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil - tagit fram ett förslag till en gemensam plan för hur hav och kust bör utvecklas. Nu bjuds allmänhet, företag och föreningar in för att tycka till om förslaget.

Den blå översiktsplanen omfattar både kustvatten och öppet hav inom kommunernas territorialgränser. Arbetet grundar sig på ett omfattande samarbete kring plan- och utvecklingsfrågor i havsbandet där norra Bohuslän ligger långt framme nationellt.

Planen kommer att bli ett viktigt verktyg för hur vi ska nyttja våra gemensamma marina resurser. Allt i syfte att Norra Bohusläns kust och hav även i framtiden ska vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare.

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge berörda insyn i arbetet liksom möjlighet att påverka planens utformning.

- En interaktiv webbkarta gör det möjlighet att zooma in på de områden man är specifikt intresserad av, säger projektledare Carl Dahlberg.

En rad intressen ska samsas för att vi ska kunna bevara och utveckla våra havsresurser. I planen finns mål och rekommendationer för hur frågor som rör havet ska hanteras. Planen pekar också ut specifika områden där vissa verksamheter är särskilt lämpliga. Det gäller allt från vattenbruk till friluftsliv, fiske, marin energi och hamnverksamhet.

- Det är viktigt att många får möjlighet att tycka till om vårt förslag och detta nya sätt att arbeta med planering av havet, säger Peter Dafteryd, ordförande för Tillväxt Norra Bohuslän som organiserar arbetet.

Synpunkter på planen kan lämnas på hemsidan http://www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op/samrad-bla-op-2017/%20%20länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster innan 20 juni.

kontakt

Ordförande Peter Dafteryd, KSO Strömstad
0526-190 00
peter.dafteryd@stromstad.se

Liselotte Fröjd KSO
Tanum 0525-180 00

Mats Abrahamsson KSO
Sotenäs
0523-66 40 00

Jan-Olof Johansson
KSO
Lysekil 0523-66 30 00

Carl Dahlberg
PhD
Processledare Tillväxt Norra Bohuslän
carl.dahlberg@lysekil.se 076-808 22 60
www.tillvaxtbohuslan.selänk till annan webbplats

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-03-20, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Lena M Sundberg