HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Lärarförbundets rankning

Lärarförbundets rankning av Sveriges skolor

Efter en sammanställning av tio kriterier placerar sig Strömstads kommun lågt i fackförbundet Lärarförbundets ranking ”Bästa Skolkommun”.

Kommunens styrkor är elevernas meritvärde i åk 9 och andelen godkända elever, medan nivån på sjukfrånvaron och lärarnas utbildningsnivå drar ner kommunens värde i rankningen. Strömstads kommun ligger på 282:a plats bland landets 290 kommuner.

- Vi är förstås inte nöjda med placeringen, vi är också väl medvetna om att vi behöver öka andelen legitimerade lärare inom skolverksamheten, säger Nicklas Faritzon förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

- Trots den totala placeringen är jag mycket nöjd med det goda resultat vi ser genom elevernas meritvärde. Det visar på att vi har duktig personal på plats som gör ett bra arbete, kommenterar förvaltningschef Nicklas Faritzon.

- Vårt fokus sedan en tid tillbaka är att hitta nya vägar för rekrytering och för fortbildning av vår personal. Vi har också rekryterat personal för att jobba med sjukfrånvaron och arbetssätt avseende till exempel personalplanering inom förskolan där vi ser de högre sjukskrivningstalen inom vår kommun avlutar Nicklas.

En tätare dialog mellan förvaltningen, nämnden och lärarförbundet framöver är vad Nicklas ser som viktigaste åtgärden framöver.

- Vi har tydliga mål för vår kommun och det bästa vi kan göra är att jobba mot detta tillsammans.

Caisa Von Mentzer ordförarande i Lärarförbundet i Strömstad säger att det är krafttag för att jobba med både de höga sjuktalen och rekryteringen av behöriga lärare till Strömstad som krävs. Caisa välkomnar tätare dialog mellan barn och utbildningsförvaltningen, nämnden och lärarförbundet.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Martinsson understryker också vikten av nya gemensamma arbetssätt där man tillsammans jobbar med skolfrågorna.

Skolrankningen genomförs årligen av lärarförbundet. Undersökningen bygger på statistik från SCB, Statistiska centralbyrån, och Skolverket, samt på statistik som är gemensamt framtagen av Lärarförbundet och arbetsgivareorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Lärartäthet och andel behöriga lärare är dubbelviktat. Alla Sveriges 290 kommuner är med.

Årets mätning har förändrade mät tal och indextal vilket gör att rankningen inte längre är jämförbar med tidigare års rankningar. Här kan du läsa hela lärarförbundets ranking.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-11-10, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: