HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Nya riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning

I onsdags beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka ut förslag på nya riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning 2019-2030 på remiss till grannkommunerna Tanum, Halden och till kommunens samtliga politiska nämnder samt Länsstyrelsen.

Förslaget är ute på remiss under perioden 1 februari till 28 februari. Efter remisstiden sammanställs eventuella inspel och ärendet går tillbaka till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut och sedan vidare till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ökat behov av nya bostäder

Till år 2030 prognosticeras Strömstads kommun öka befolkningen med närmare 1 500 invånare, motsvarande ett behov av miniminum 700 bostäder (enligt prognos från Västra Götalandsregionen år 2018). Den absolut största målgruppen som har flyttat in till Strömstad under de senaste fem åren återfinns bland 25-34 åringar, många utgör barnfamiljer. För att möta framtida bostadsbehov behöver kommunen de kommande åren därför slutföra ett antal detaljplaner för bostäder, för att skapa förutsättningar för att möjliggöra byggnation av bostäder för olika målgrupper. Förslaget på prioriterade planer innebär att de kommande kommunala detaljplanerna prioriteras i följande ordning; Rådhusberget, Vattentornsberget i Strömstad, Mällbyhöjden Södra.

För att uppnå kommunens mål krävs också att de framkomna riktlinjerna efterföljs, i planering och genomförande av byggnation. De verktyg som kommunen har till sitt förfogande bör också användas aktivt för att målen för riktlinjerna för kommunens bostadsbyggnation ska uppnås.

Bakgrund

År 2000 kom en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, den omarbetades och skärptes med fler paragrafer som trädde i kraft vid årsskiftet 2014 (2000:1383). Lagen anger att varje kommun med riktlinjer ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna ska ge en konkret bild på nuläget samt behov av framtida bostäder. Strömstads kommuns första riktlinjer för bostadsförsörjning antogs av kommunfullmäktige under 2016. Riktlinjerna ska uppdateras minst en gång per mandatperiod. Prioriterade planer och beräkningar av bebyggelse ska följas upp årligen.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-02-01, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck