HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Oljespill i Strömstads hamn saneras

Saneringen av den olja som hittats i Strömstads hamn fortsätter med stöd av Kustbevakningen.

2019-12-04: Saneringen kommer att avslutas under veckan och länsorna tas då upp. Oljan konstateras vara diesel, arbetet för att identifiera varifrån utsläppet kommer fortsätter.

2019-11-25: Läget har förbättrats ytterligare. Länsor ligger kvar tills vidare. Absorberande länsor flyttas till den nya Myrenkajen där de största koncentrationen av olja finns. 

2019-11-22: Arbetet med att ta upp olja ur vattnet fortsätter. Vi får frågor om uppgifter om "giftigt utsläpp" vilket lett till onödig oro. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen meddelar att det inte finns någon risk för människors hälsa till följd av oljespillet i hamnen. Det går bra att promenera i hamnområdet, på pirar och bryggor som vanligt.

2019-11-21: Situationen ser bättre ut idag. Länsor och mekaniska redskap jobbar på och tar hand om en del olja. Där det finns instängd olja kommer upptagningsjobbet att fortsätta.

2019-11-20: Oljespill saneras i Myrens hamn samt i Södra hamnen. Kustbevakningen bistår Räddningstjänsten och tekniska förvaltningen i arbetet med sanering och har flygspanat för att uppskatta mängd olja och kartlägga spridningen. Länsar har lagts ut i de båda hamnområdena för att förhindra spridning.

Saken i korthet: Oljan i Strömstads hamn kommer sannolikt från två olika utsläpp, ett som nått i havet via en dagvattenledning med utlopp i Myrens hamn och ett annat utsläpp som skett i närområdet. Provtagning av oljan har gjorts för att söka källorna till utsläppen. Även dagvattenbrunnar på Myren undersöks för att om möjligt identifiera källan.Sanerad olja läggs i särskilda oljefat för att senare köras till destruktion. I nuläget är uppfattningen att ingen ytterligare olja läcker ut. Den olja som senast upptäckts i södra delen av hamnen, bedöms ha drivit dit från utsläpp i Myrens hamn.


Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-12-03, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: