MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Röd tråd – vägen till en mer hälsofrämjande och likvärdig skola

Strömstads barn- och elevhälsa rullar nu i gång med ett nytt upplägg för att synliggöra och utöka utbudet av stödinsatser för pedagogerna i våra skolor. Syftet är att öka likvärdigheten mellan skolorna och att ge pedagogerna fler verktyg för att kunna skapa en mer tillgänglig lärmiljö.

Nu finns ett tydligare gemensamt utbud av fortbildnings- och handledningsinsatser för alla pedagoger inom förskolan, grundskolan och gymnasiet. En arbetsgrupp inom barn- och elevhälsan har kartlagt och listat vilka stödinsatser som går att beställa och genomföra. Rektorerna kan enkelt beställa någon av dessa insatser, varpå elevhälsans medarbetare hanterar beställningen och planerar för insatsen. Stödinsatserna är uppdelade i tre områden: språk, bemötande och psykisk hälsa.

Arbetsnamnet för utvecklingsarbetet och det nya upplägget blev Röda tråden eftersom det löper som en tråd genom alla förskolor och skolor och eftersom det finns ett långsiktigt tänk bakom. Det nya upplägget har en hälsofrämjande och förebyggande inriktning och är inte en verktygslåda för att avhjälpa akuta situationer.

– Det här gör vi för att få större spridning på allt som barn- och elevhälsan kan erbjuda och inspirera till nya kunskaper, säger Torbjörn Brunström som är enhetschef för Strömstads kommuns barn- och elevhälsa.

Ett exempel är att det går att boka in olika föreläsningar på skolenheterna, men oftast räcker det inte med en föreläsning utan insatserna kompletteras, följs upp och utgår alltid från de behov som finns på den specifika skolan eller förskolan. Tanken är att resultaten av insatserna blir en naturlig del av undervisningen. Exempel på insatser är utbildning i att använda tecken som stöd, stöd i att implementera närvaroplan och föreläsning om skolstress, bara för att nämna några.

– Vi ser på nationell nivå att skolan inte är tillräckligt likvärdig och vi har ett tydligt uppdrag från Skolverket att säkerställa likvärdighet i större utsträckning. Det här är ett sätt för oss att göra det och ge pedagogerna fler verktyg för att kunna skapa en ännu mer tillgänglig lärmiljö, säger Sara Arvenberg, skolchef för gymnasium och vuxenutbildning, samt verksamhetschef för den samlade barn- och elevhälsan.

Kontakt

Torbjörn Brunström
Enhetschef Barn- och elevhälsan
0526-193 22
torbjorn.brunstrom@stromstad.se

Sara Arvenberg
Skolchef Strömstad Gymnasium och vuxenutbildning, samt verksamhetschef för den samlade barn- och elevhälsan
0526-195 44
sara.arvenberg@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: