HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Stödpaket till lokala företag

Anstånd med årsavgifter, kortare betalningsfrist till lokala leverantörer, förlängning av kostnadsfri p-timme till och med 31 maj i centrum och slopade avgifter för utomhusserveringar 2020. Det är grunden i det stödpaket som kommunledningen nu lägger fram i syfte att lindra effekterna för näringslivet av coronavirusets samhällspåverkan.

- Detta är en start, vi kommer att i dagarna sammankalla näringslivsrådet och diskutera hur vi kan jobba tillsammans framöver, meddelar Mats Brocker. En företagslots kommer tillfälligt att förstärka organisationen.

Beslut om stödåtgärder togs under måndagen av kommunens krisledningsnämnd som sammankallats för beslutstillfället.

Aktuellt förslag baseras på inspel från näringslivet och ligger inom ramen för vad branschorganet Sveriges kommuner och Regioner anger i fråga om kommuners möjlighet att inom det kommunala uppdraget stödja företagen. Företagens uthållighet sätts på prov, hur långt nationella krispaket räcker är oklart.

- Vi har skickat tydliga signaler regionalt och nationellt om hur hårt vår besöksnäring och handel drabbas, säger krisberedskapssamordnare Peter Dafteryd som regelbundet rapporterar den lokala lägesbilden till regionala myndigheter.

Kommunens krisledningsnämnd aktiveras vid extraordinära händelser i syfte att besluta i kommunövergripande frågor. Efter måndagens möte i krisledningsnämnden återlämnas mandat och delegation till ordinarie verksamhet.

Läs hela pressmeddelandet här


Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-03-26, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: