HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Strandskyddstillsyn

Strömstads kommun påbörjar under 2019 arbetet med planerad strandskyddstillsyn. Vi kontrollerar då bland annat olovliga byggnader, bryggor och skyltar som kan hindra allmänheten eller påverka växt- och djurlivet.

Strandskydd råder vid hav, sjöar och vattendrag. Tack vare strandskyddet hålls strandområdena tillgängliga för allmänheten. Strandskyddet handlar också om att känslig natur ska bevaras. Inom strandskydd är det förbjudet att uppföra byggnader och anläggningar, exempelvis bryggor och uteplatser. Det kan också vara förbjudet att anlägga gräsmattor och fälla träd. Man kan ansöka om dispens från förbuden i strandskyddsbestämmelserna.

Strömstads kommun deltar i ett regionalt projekt om planerad strandskyddstillsyn. Projektet drivs av Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland. Under 1 juni – 31 oktober 2019 genomförs en tillsynskampanj, där flera av länens kommuner deltar. I Strömstads kommun genomförs tillsyn under september. Tillsynskampanjen inleder ett arbete som kommer att pågå under flera år.

I första hand kontrolleras strandnära lägen. Vi går igenom befintliga handlingar och flygfoton.
I de fall vi hittar byggnader, anläggningar eller annat som saknar strandskyddsdispens ber vi fastighetsägaren att ge en förklaring. Därefter görs tillsyn på plats. I de fall det visar sig att tillsynen är befogad, det vill säga när något gjorts i strid med strandskyddsbestämmelserna, krävs rättelse och en tillsynsavgift tas ut.

Kontakt

Fredrik Werling Miljö- och hälsoskyddsinspektör 0526-193 49 fredrik.werling@stromstad.se

Karin Alexandersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0526-193 34 karin.alexandersson@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-06-12, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: