MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Bild på interimstyrelsen Strömstad och Co

Interimsstyrelsen för Strömstad och Co hade sitt första officiella möte tidigare i veckan. Inbjudna var Hans Lillhage, före detta vd för Marknad Varberg samt Tobias Kristiansson, vd för Strömstadsbyggen.

Strömstadsentusiaster lät sig inspireras av Varberg

Intresset var stort när interimstyrelsen för Strömstad och Co bjöd in till det allra första officiella mötet på onsdagskvällen. Inbjudna föreläsare var bland annat Hans Lillhage, tidigare vd för Marknad Varberg. Han delade med sig av hur de med stor framgång lyckades utveckla stadskärnan i Varberg i samverkan med kommunen.

Samarbetet mellan näringslivet och kommunen har en stark tradition i Varberg som sträcker sig tillbaka till 80-talet. Allt började med att kommunen ville lägga ner turistbyrån för att spara in på lokalkostnader. Hans Lillhage, som på den tiden drev camping i Apelviken gjorde då en överenskommelse med kommunen att han skulle driva turistbyrån i egen regi tillsammans med turistchefen.

Kommunen gick in med halva driftskostnaden och för att få in pengar till den resterande delen samlade man tio framstående personer inom näringslivet och bildade en styrelse tillsammans, där varje medlem skapade ett medlemsbolag. Pengarna kom in och starten på ett långt samarbete inleddes.

– Det fanns inga jättestora krav på att man skulle vara aktiva och delaktiga, däremot fanns möjligheten att styrelsen kunde gå till de här medlemsföretagen när det behövde göras saker i näringslivet som evenemang, marknadsföringsprojekt eller utvecklingsprojekt, berättar Hans.

Intresset för att samverka växte sig starkt med fler och fler medlemsföretag som anslöt sig till den ideella föreningen och som väckte kommunens uppmärksamhet. De såg potentialen i samarbetet och sköt till mer pengar i utbyte mot att handel- och turistföretagen skulle gå ihop organisatoriskt för att utveckla stadskärnan med handel och evenemang tillsammans med plankontoret.

Näringslivets samarbete blev en stark drivkraft

Under denna process tillkom 100 handlare. Totalt 180 medlemsföretag och 20 tjänstepersonal arbetade tillsammans. Det gjordes workshops och det startades EU projekt. Gator och gågator byggdes om och man utsmyckade staden. År 2000 hade det gått ett drygt decennium sedan Hans och turistchefen hade inlett samarbetet med närningslivet och organisationen hade ökat till 300 medlemsföretag. På uppdrag av kommunen tog man nu med hela näringslivsenheten, döpte om organisationen och Marknad Varberg AB föddes. Organisationen som hela tiden drevs av en ideell förening hade 2012 nått över 300 medlemsföretag, en ersättning på cirka 8 miljoner kronor av kommunen och en omsättning på cirka 26 miljoner. Man hade 20 heltidsanställda och 8 säsongsanställda.

Många projekt kom till och man värnade även om utvecklingen på landsbygden. Under denna era kom bland annat utvecklingen i Åkalla bokskogen till, ett naturreservat där det idag finns möjlighet till övernattning, mat, aktiviteter samt små unika museer hos privatpersoner. Sedan något år tillbaka är organisationen upplöst men nätverken finns fortfarande kvar och drivs i andra former. Och Varberg har en stadigt positiv utveckling. Förra året hade kommunen 1200 inflyttande och 800 nytillkomna bostäder. De har ökade antal gästnätter och har fått utmärkelse för bästa stadskärna.

Med facit i hand kan Hans Lillhage konstatera två saker: det ena att det krävs tålamod om näringslivet och kommunen ska nå utveckling tillsammans och det andra att näringslivet och tjänstepersoner inte alltid talar samma språk, varför man måste mötas och förstå varandras villkor.

Till Strömstad och Co har han ett tydligt budskap:

– Näringslivet måste själva gå in och skapa en organisation, både nätverk och intresseföreningar så att näringslivet kan bli en aktiv part gentemot offentligheten och kommunen i frågor kring Strömstads näringsliv, utbud och annat. Det är trots allt så, med skatteintäkter och annat, att utvecklingen skapas utav näringslivet, säger Hans.

Viktigt att ha med bostadsbolagen i samarbetet

Under Strömstad och Co:s möte är även Strömstadsbyggens vd, Tobias Kristiansson på plats och ger viktiga aspekter för Strömstads utveckling. Bland annat kan han konstatera efter 20 år inom fastighetsbranschen och ett antal platsutvecklingsprojekt (BID) senare, att platsen har ett högre värde för hyresgästen än själva lägenheten.

– Ska man jobba långsiktigt med att utveckla fastigheter så behöver man jobba med det som är mellan husen. Det som oftast skapar mest värde för fastigheten är inte fastighetsägaren själv utan allt det som händer runt om och därför behöver man samverka, säger Tobias.

Hans Lillhage lyfter också vikten av att ha med sig bostadsbolagen i utvecklingsarbetet.

– Fastighetsägarna var en jätteviktig organisation i Marknad Varberg. Vi hade ett fantastiskt samarbete. En av de stående punkterna som fanns var att människor och verksamheter kan flytta men inte fastigheter. Om ett område tappar i popularitet så flyttar människor och butiker, därför är det viktigt att göra stadskärnan och andra områden populära att vara i, säger Hans.

Simon Hansson, butiksägare för Ica Kvantum i Strömstad är en av medlemmarna i Strömstad och Co:s interimstyrelse. Han hoppas få till en stabil organisation som tar tillvara entreprenörskapet i staden.

– Vi har en stad som är full av entreprenörskap och handel, med ett läge som är helt fantastiskt vid norska gränsen. Vi har en hel del eldsjälar, men det som görs det görs på ganska enskilda håll vilket kan bli sårbart. Via Strömstad och Co kommer man kunna skapa en plattform för evenemang och annat, göra det lite mindre sårbart och skapa en organisation så att det inte försvinner med alla eldsjälar som kanske flyttar härifrån. Ett stöd för näringslivet och en ingång för invånare, säger Simon.

Pelle Olausson, som driver Lagunen camping, är ordförande i interimstyrelsen. Han ser med stor spänning fram emot vad de kommande åren kan ge.

– Det känns som att det här är startskottet till en samling kring Strömstad både från näringen och politiken och det ska bli oerhört spännande att uppleva de närmaste tio åren i Strömstad tillsammans, säger han.

Fakta om Strömstad och Co/ BID-projeketet

Strömstad och Co är näringslivets initiativ och en del i det så kallade BID-projektet. BID står för Business Improvement District. Projektet startade i juni 2021 och pågår fram till november 2022 med syfte att skapa en organisation där näringslivet och kommunen samverkar. Leon Eriksson är processledare för BID-projeketet och i interimstyrelsen ingår Heidi Caroline Nyström, ordförande i Köpmannaföreningen, Pelle Olausson, vd Lagunen/Företagarna Strömstad, Annika Rasmussen, fastighetschef Orvelin fastigheter, Jenny Åslund, marknads- och försäljningschef Daftö resort samt Simon Hansson, butiksägare Ica Kvantum Strömstad.

Läs mer om projektet: Samverkan för ett attraktivt Strömstad Länk till annan webbplats.


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: