HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Mynt i staplar

Strömstads kommun på väg mot ett starkt resultat

Drygt 47 miljoner kronor, det är prognosen för kommunens justerade resultat för 2019 om ekonomin utvecklas som planerat. Det goda resultatet är välkommet behövligt och kommer att användas för verksamhetsutveckling, för amortering av upptagna lån och för satsningar på utbyggd välfärd. Bland annat planeras för ett nytt boende för äldre samt ett nytt måltidskök.

Det prognosticerade resultatet är högre än de cirka 30 miljoner kronor som budgeterats för 2019. Förklaringen är främst finansiella intäkter som inte går att budgetera. Bakom det goda resultatet ligger också 2018 och 2019 års arbete med effektiviseringar i alla verksamheter för att nå målet om ett resultat på fyra procent. Även bolagen ser ut att samlat gå mot ett positivt resultat 2019.

Bra resultat kan minska låneskulden

Kommunens goda resultat mildrar det faktum att Strömstad har den högsta låneskulden per invånare av Sveriges 290 kommuner. Siffran redovisades nyligen i en ranking från samarbetsorganet Kommuninvest. Kommunkoncernen ökade sin belåning med 18 procent under 2018 till följd av investeringar i om- och nybyggnad av färjeläget och nytt VA-verk. Kommunen har tagit upp lån för satsningarna, men de återbetalas över tid via ordinarie VA-avgifter och hamnavgifter samt via amortering enligt överenskommelse med rederierna.

Belåningsgrad inte hela bilden

Kommuninvest betonar att en hög belåningsgrad inte ger inte en fullständig bild av en kommuns ekonomi. Detta eftersom skuldnivåerna inte ställs i förhållande till varken den enskilda kommunens resultat eller tillgångar. I Strömstad är lånen främst knutna till de kommunala bolagens fastigheter. Värderingar visar att värdet på fastigheterna klart överstiger lånenivån.

- En hög skuldsättning är mindre bekymmersam i en kommun som Strömstad med betydande tillgångsvärden i bland annat fastigheter, säger Carsten Sörlie, ekonomichef. Dessutom avser de senast upptagna lånen investeringar som kommer att återbetalas till 95 procent av de som använder servicen: hyresgäster, fastighetsägare och färjerederier.

- Det är dock viktigt att amortera på lånen för att minska sårbarheten inför eventuella räntehöjningar. Genom ett bra resultat blir det möjligt för oss att göra det, konstaterar Sörlie. Målet är att på sikt ha en belåningsgrad i nivå med genomsnittskommunen.

God kontroll på ekonomin

Strömstads ekonomi står sig jämförelsevis stark och årets förväntade resultat överstiger de flesta andra kommuners prognoser för ekonomin. I Sverige ser en rad kommuner ut att gå mot underskott med krav på betydande kostnadsreduktioner som följd. Likafullt behöver även Strömstad förberedas för svårare tider. Den demografiska utvecklingen med ökad andel äldre och yngre invånare i kombination med ett minskat skatteunderlag då andelen förvärvsarbetande inte ökar i samma takt, utmanar kommunernas ekonomi och ställer krav på fortsatt försiktighet.

- Med en ekonomi i balans skapar vi utrymme för att utveckla våra verksamheter mot ökad kvalitet och effektivare arbetssätt, avslutar kommundirektör Mats Brocker.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-10-24, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: