HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Tillgänglighetsvandring

Tillgänglighetsvandring längst med Karlsgatan

Under onsdagseftermiddagen genomfördes en tillgänglighetsvandring längs med Karlsgatan, från parken upp till Strömsdalen. På vandringen deltog representanter från särskola, handikapp- och pensionärsråd, politiker, kommunens rehab, tillgänglighetssamordnare, folkhälsostrateg samt representant från tekniska förvaltningen.

Syftet med vandringen var att inventera hur tillgängligheten ser ut längs med Karlsgatan. På flera ställen saknades avfasning av trottoar vid övergångsställe. Kullersten gör det svårt att ta sig fram med ex. rullstol och rullator. Att som synskadad ta sig fram är komplicerat då sinusplattor som ska markera övergångsställen är slitna och det finns andra typer av hinder så som trasig gatsten, upphöjda brunnslock samt trappsteg som går ut i trottoaren.

Under vandringen fanns möjlighet att prova på fingerad optik, att ta sig fram med käpp samt att sitta i rullstol för att på så sätt kunna få en upplevelse av hur det är att ta sig fram med olika typer av funktionsnedsättning. Vandringen dokumenterades med bilder och i skrift, en sammanställning görs och den tas sedan om hand av tekniska förvaltningen.

Stort tack till alla som deltog!

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-09-25, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: