HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Personer sitter som åhörare på ett möte.

Verksamhetsutveckling i fokus vid barn- och utbildningsförvaltningen

Bättre förutsättningar för barn och elevers lärande – det är målet med aktuell förstärkning av barn- och utbildningsförvaltningens ledning. Rekrytering av tre nya verksamhetschefer pågår, detta utan att personalstyrkan utökas.

Förstärkningen av ledningsfunktionen sker i korthet genom att två befintliga, administrativa tjänster och en rektorstjänst görs om till verksamhetschefer för förskola/kulturskola respektive grundskola och gymnasium/vuxenutbildning. Verksamhetscheferna får uppdraget att leda rektorerna och deras verksamhet mot vision och verksamhetsmål, idag har detta utvecklingsarbetet i huvudsak skett via stödfunktioner placerade i förvaltningens kansli.

Med verksamhetschefer som jobbar nära verksamheten och som stödjer rektorer och biträdande rektorer ska förutsättningar för ett mer verksamhetsanpassat utvecklingsarbete skapas.

- Bättre ledning och styrning, ökad kvalitet i verksamheterna och förbättrade förutsättningar för lärande och utveckling; att alla barn ska lyckas i skolan utifrån sina behov - det är målet med den förändrade organisationen, säger Nicklas Faritzon, förvaltningschef.

Den nya organisationen är avstämd med fackliga företrädare och ska vara i drift senast den 1/1 2020.

Mer om ny organisation

Den nya organisationen medför ingen utökning av antalet tjänster, utan utrymmet skapas genom att två tjänster som idag funnits i staben - administrativ chef och utvecklingsstrateg - görs om till tjänster som verksamhetschefer. En för förskola/kultur och en för grundskola/fritidshem/grundsärskola. En av dagens tre ledningstjänster på gymnasiet och vuxenutbildningen görs om till verksamhetschef gymnasiet tillika rektor för vuxenutbildningen. De två biträdande rektorerna omvandlas till rektorstjänster på gymnasiet.

Tjänsten som enhetschef för elevhälsan renodlas genom att rektorskapet för särskolan lyfts bort från uppdraget. Tjänsten innebär enhetschef med verksamhetsansvar för elevhälsa (förvaltningsövergripande) och chefskap för elevhälsans personal. Elevhälsan kommer även fortsatt att vara samlad.

Den nya organisationen ger förvaltningen en enhetlig ledningsorganisation och liknar i allt väsentligt den som sedan tidigare finns vid socialförvaltningen och vid tekniska förvaltningen.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-09-05, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: