HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Västra Götaland övar totalförsvar - Strömstad deltar

Nu under januari drar Totalförsvarsövning 2020 igång på allvar i Västra Götaland. Det är den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Strömstad deltar liksom övriga kommuner och en rad andra myndigheter i länet.

Totalförsvarsövningen utgår från ett scenario med höjd beredskap, det vill säga krigsfara eller krig. I en första del handlar övningen om att identifiera roller och ansvar, vilka lagar och regler som träder in vid höjd beredskap och behov av samverkan med andra samhällsaktörer på den regionala nivån.

Tillsammans är vi totalförsvaret

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar. Genom ett robust totalförsvar ska Sverige kunna möta allvarliga hot vid krigsfara eller krig. Totalförsvarsövning 2020 ger oss möjlighet att bygga upp vår kunskap och utveckla förmågan att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner även under mycket svåra förhållanden.

En bra samverkan mellan det civila och det militära försvaret är en förutsättning för att vi ska stå emot olika sorters störningar och hot mot samhället.

Länsstyrelsen samordnar det civila försvaret

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet och ska tillsammans med Försvarsmakten hålla samman totalförsvarsplaneringen i vårt län. Fokus är det civila försvaret som har tre huvuduppgifter:

  • Värna civilbefolkningen
  • Säkerställa samhällsviktiga funktioner, till exempel vård, skola och omsorg
  • Stödja Försvarsmakten vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Kommer övningen att märkas?

Den del av övningen som startar under januari är en så kallad seminarieövning som går ut på att öva de situationer vi kan ställas inför. Det är alltså inget allmänheten kommer att märka av i sin vardag, men det är bra att känna till att vi samhällsaktörer övar för att stärka vår beredskap.

Bakgrund

Även om Sverige är tryggare än många andra platser i världen har vi ett försämrat säkerhetsläge i omvärlden. I december 2015 beslutade regeringen att Sverige skulle återuppta planeringen av totalförsvaret. Totalförsvarsövning 2020 är en del av arbetet med att stärka vårt totalförsvar. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, leder och samordnar övningen där bland annat landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret under 2020.

Se en film om Totalförsvarsövning 2020

https://www.youtube.com/watch?v=7mn4EfnyTn0länk till annan webbplats


Mer information

Totalförsvarsövningen i Strömstad

Om civilt försvarlänk till annan webbplats (Länsstyrelsens webbplats)

Om Totalförsvarsövning 2020länk till annan webbplats (Länsstyrelsens webbplats)

Om den enskildes roll i totalförsvaretlänk till annan webbplats (Din Säkerhets webbplats, en del av MSB)

Kontakt

Peter Dafteryd, säkerhetsskyddschef och lokal övningsledare, Strömstads kommun, tel 0526-193 69. E-post: peter.dafteryd@stromstad.se

Charlotte Jeppsson Hagstrand, övningsledare, Länsstyrelsen i Västra Götaland, tel 010-224 53 94 eller 070-657 11 03.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-01-08, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: