HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Bild med texten kan du köpa ut åt mig?

 

Strömstad Överens

Visionen är att få alla överens, det vill säga hela vuxenvärlden, om en nolltolerans vad gäller alkoholkonsumtion hos ungdomar.

Strömstad Överens är ett arbetssätt baserat på Öckerömetoden, som i sin tur grundar sig på Bodens drogförebyggare Urban Nyströms idé om att ungdomsfylleriet inte är ett ungdomsproblem utan ett vuxenproblem. Han säger

”Om alla vuxna i en kommun blir överens om att ungdomar inte skall dricka alkohol innan de fyllt 18 år, så är ungdomsfylleriet i princip utrotat”.

Visionen är att få alla överens, det vill säga hela vuxenvärlden, om en nolltolerans vad gäller alkoholkonsumtion hos ungdomar.

Målet med Strömstad Överens är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till alkoholkonsumtion bland ungdomar.

Öckerömetoden
Metoden bygger på attitydpåverkande arbete riktat mot föräldrar och andra vuxna, det lokala föreningslivet och lokala medier. Uppföljning sker genom kontinuerliga drogvaneundersökningar som återrapporteras till föräldrar, politiker och allmänhet. Detta sker både direkt och via massmedia. Tanken med detta är att ge en stark lokal och aktuell förankring.
Fokus för metoden är alkohol, men målet är att indirekt påverka även annan drogkonsumtion och normbrytande beteenden.

Resultat av 2020 års drogvaneundersökning

Kontakt

Terése Lomgård
Folkhälsostrateg

0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-10-19, Terése Lomgård

SIDANSVARIG: Terése Lomgård