HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Fråga 1

Ensamkommande barn och unga

Strömstads kommun tar varje år emot ensamkommande barn och unga mellan 16 och 18 år. Mottagningen sker i samarbete med Tanum, Sotenäs och Munkedals kommuner.

Mottagandet regleras genom ett avtal med Migrationsverket. Överenskommelsen gäller både asylsökande barn/unga och barn/unga som får uppehållstillstånd efter prövning av Migrationsverket.

Strömstads kommun förbinder sig att erbjuda boendeplatser, varav minst tre alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn.

Strömstads kommun tar varje år emot ensamkommande barn och unga mellan 16 och 18 år. Mottagningen regleras genom en anvisningsmodell där varje kommun har ett promilletal som är framräknat för att det ska ske en rättvis fördelning av ensamkommande barn mellan Sveriges kommuner. Strömstad har talet 2,04 promille, vilket innebär att Strömstad ska ta emot 2,04 promille av de ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige. För närvarande är prognosen att Strömstad ska ta emot 6-8 ensamkommande barn under 2017. Vissa barn får uppehållstillstånd och stannar i Strömstad, medan andra får avslag. Migrationsverket är myndigheten som utreder asylansökningarna, fattar beslut och anvisar ensamkommande barn till kommunerna. Socialnämnden har huvudansvaret för mottagande och boende.

Strömstads kommun har två HVB-boenden för ensamkommande barn med 14 respektive 19 rum per enhet. De unga kan bo i egna rum eller delade rum beroende på situationen. I kommunens HVB-boenden finns tillgång till gemensam matsal, gemensamma utrymmen för aktiviteter, tv och socialt umgänge. Det finns personal dygnet runt. En stor flexibilitet har behövts för att ordna boendefrågan, men under 2016 har verksamheterna stabiliserats så ett boende är för enbart asylsökande.

Alla barn och unga får stöd utifrån behov. Ungdomarna får utbildning, stöd och vägledning i integrationsprocessen, fritidsstöd och hjälp i kontakter med myndigheter. Arbetet pågår tills de är 21 år, om behov finns. De barn som får beslut om uppehållstillstånd och ej längre är i behov av stöd, ska flytta vidare för att i större utsträckning eller helt på egen hand klara sig vidare.

Det är Migrationsverket som anvisar de asylsökande som kommer till Strömstad. Socialnämnden har huvudansvaret för mottagande och boende.

God man till ensamkommande barn

Ensamkommande barn tilldelas en så kallad God man om de är under 18 år när de kommer till Sverige och om denna/denne vid ankomsten är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe.

Vill du bli God man? Läs mer om God man..

länkar

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-01-04, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: RosMarie Ohlsson