HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Fråga 1

Integrationsarbete

Att på ett bra sätt erbjuda de som flytt från andra länder och kommit till Strömstad en hoppfull framtid är en uppgift för många. Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med integration i bland annat barnomsorg och skola.

Alla barn, asylsökande eller med uppehållstillstånd, har rätt till utbildning utifrån den nivån man befinner sig på. Barnens utbildningsbakgrund kartläggs för att ge barnen bästa möjliga skolgång.

Grundskolan har en språk- och mottagningspolicy och organiserar särskilda förberedelseklasser parallellt med ordinarie klasstillhörighet så att eleverna successivt kan slussas in i ordinarie klasser.

Vid gymnasiet finns ett särskilt program för språkintroduktion för de elever som påbörjar sin skolgång i Strömstad på gymnasial nivå (sprint).

För vuxna startar till under 2017 lärlingsutbildningar vid Vuxenutbildningen, Strömstad gymnasium.

Handlingsplan

En särskild samordnare har tillsatts med uppdraget att leda samordningsarbetet. Under 2015 och 2016 har mycket av arbetet handlat om mottagandet samt på att skapa struktur inom boendefrågan och mottagandet av barn i skolorna.

Under 2017 sätter vi fokus på integration. Vi arbetar i olika arbetsgrupper med ansvar för samverkan runt olika frågor utifrån kommunens handlingsplan för integration.

Andra aktörer

Det är många andra aktörer som har viktiga roller i mottagande och integration.Arbetsförmedlingen anordnar kurser, praktikplatser samt värderar tidigare utbildningar och yrkeserfarenhet för att den nyanlände på ett så snabbt sätt som möjligt kunna ta sig in på arbetsmarknaden.

Studieförbund anordnar studiecirklar i bland annat svenska. Många föreningar tar också initiativ att hjälpa. Alla kan göra en insats.

Läs mer under fliken, Du kan gör en insats.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-02-17, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Pernilla Rivera