HJÄLPTJÄNSTER

MENY

​Anhörigstöd, avlastning

Anhörigstödet är till för dig som har en familjemedlem eller närstående som du stöttar eller vårdar. Det kan vara ett barn, make/maka, förälder, vän eller annan närstående.

Anhörigstödet är till för dig som har en familjemedlem eller närstående som du stöttar eller vårdar. Det kan vara ett barn, make/maka, förälder, vän eller annan närstående. Den du stöttar eller vårdar kan vara äldre, långvarigt sjuk eller fysisk och/eller psykisk funktionsnedsatt. Han eller hon kan också ha ett missbruk/beroende.

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Stödet kan exempelvis bestå av information och råd, träffar för anhöriga i liknande situation. Även du som nyligen mist en nära anhörig kan få stöd.

Är du anhörig till en person med missbruk eller annan typ av beroende, läs mer om anhörigstöd i länken här till höger.

Det här hjälper vi dig med

Du som vårdar en närstående kan kostnadsfritt och utan biståndsbeslut få stöd i form av:

  • Information om vad kommunen kan erbjuda den du vårdar.
  • Någon att prata med för råd och stöd. Samtal kan se enskilt eller i grupp
  • Träffpunkt/Anhörigkafé
  • Må bra dagar
  • Utflykter, föredrag
  • Anhörigcirklar

Vårens schema för anhöriggruppen PDF
- För dig som har en närstående med demensdiagnos 65+

Avlösning – en möjlighet till egen tid

Alla behöver någon gång få egen tid, tid för att vila eller för aktiviteter på egen hand. I Strömstad erbjuder vi avgiftsfri avlösning tolv timmar per månad efter biståndsbedömning. Om de tolv timmarna inte upplevs räcka kan du få avlösning i ytterligare tolv timmar. Dessa tillkommande timmar är avgiftsbelagda. Du ansöker om avlösning hos vår biståndsbedömare.

Avlösningen kan ske på olika sätt. En person kan till exempel avlösa dig i hemmet under tiden som du, som anhörig eller närstående, är hemifrån. 

Samverket – samlingsplats även för anhöriga

Anhörigcenter samordnar kommunens stöd till anhöriga. De flesta av våra verksamheter anordnas i vår lokal på Oslovägen 13 F (Samverket). Här har vi regelbundet aktiviteter, främst för äldre. Varannan måndag (ojämn vecka) har vi en träffpunkt särskilt för anhöriga. Du behöver inte anmäla att du kommer i förväg.

Personalen vid Anhörigcenter/Samverket är delaktiga även i andra verksamheter, vi kan därför vara svåra att nå per telefon.  Men telefonsvararen är alltid på – här kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp!

Våra aktiviteter - se programPDF

Samordnare på anhörigcenter/ samverket

Ingela Baatz
0526-136 87
ingela.baatz@stromstad.se

Berith Cullsjö
0526-136 87
berith.cullsjo@stromstad.se

Besöksadress: Oslovägen 13 F

Enhetschef
Karin Bemert
0526-191 92
karin.bemert@stromstad.se

Biståndshandläggare

Ingela Bernholtz
0526-196 28

Kajsa Sahlberg
0526-190 58

Anna-Maria von Krassow
0526-196 30

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-06-24, Lena Beltramin

SIDANSVARIG: Anna Almén