HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Information om coronaviruset

Sidan är uppdaterad: 2020-04-10 09.42

Detta gör kommunen

Strömstads kommuns verksamheter agerar för att hantera en ökad smittspridning. Vi värnar särskilt äldre och andra riskgrupper som visat sig känsliga för Covid-19.

Aktiverad stabsfunktion

Strömstads kommun har aktiverat en särskild stab för att kunna agera snabbt, effektivt och enhetligt med anledning av utbrottet av coronavirus. Vid behov kallas krisledningsnämnden in, till exempel för beslut som går över flera kommunala ansvarsområden. 

Höjd beredskap

Kommunen arbetar aktivt med beredskapen och olika verksamheter förbereder sig för en period med högre sjukfrånvaro bland egen personal än normalt. Samhällsviktig verksamhet inom skola, vård och omsorg prioriteras liksom VA-teknisk verksamhet.

Som invånare och besökare kan du påverkas av våra prioriteringar genom att vissa verksamheter behöver stängas. Väntetiderna kan bli längre för dig som vänder dig till oss med frågor och ärenden.

Insatser för företag

Flera insatser genomförs till stöd för lokala företag. Se mer på våra företagsidor. Var med och stötta genom att handla lokalt! Hitta lokala leverantörer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Löpande uppdatering

Aktuella frågor som vi hanterar och som berör dig som invånare publiceras på sidan med frågor och svar eller på våra temasidor. Observera att kommunen inte kommer att informera om eventuell förekomst av fall av Covid-19 inom kommunen. Information om smittade eller sjuka omfattas av patientsekretess, därför lämnar vi inte ut uppgifter om enskilda fall.

Nedan en översikt över coronarelaterade frågor som hanteras.

Aktuellt 20200409

 • Beslut om förlängt stopp för sammankomster och arrangemang där kommunen är huvudarrangör fram till 31 maj. Det innebär bland annat att det traditionella valborgsfirandet inte blir av i år. Bakgrunden är prognosen från ansvariga myndigheter om en utdragen period av smittspridning av coronavirus.
 • Vi får frågor om förekomst av fall av Covid-19 inom kommunen. Svaret är att all information om smittade eller sjuka omfattas av sekretess, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda fall.
 • Initiativet om brev till länsledningen resulterar i en framställan från region och länsstyrelse till regeringen om det utsatta läget för lokala företag.

20200408

 • Långhelg nalkas och vi påminner i olika kanaler om vikten av att följa myndigheternas råd liksom om att alla har ett eget ansvar för minskad smitspridning.
 • Vi förtydligar informationen om besöksförbud vid våra äldreboenden och tackar för visad förståelse. För att pigga upp isolerade boende och personal bjuder vi på levande musik och sång utanför kommunens äldreboende med bland andra trubadur Åke Candell och Anders Ådin.
 • Samråd med lokala företag och beslut om att gemensamt uppmärksamma handlarnas initiativ om centrumaktiviteter i påsk.

20200406

 • Norska regeringen låter landsmän åka över gränsen till Sverige för att se till fritidshus. För att inte behöva sitta i karantän vid återkomst till hemlandet får man dock inte handla, övernatta eller träffa andra utanför det egna hushållet.
 • Stort fokus på försörjning av hygienutrustning och på intern information till vårdpersonal. Vi fyller på förråden och tar gärna emot både tvål och handsprit.

20200402

 • Information om ny föreskrift som förtydligar tidigare rekommendationer om allas ansvar för minskad smittspridning.
 • Översyn av och intern dialog om direktiv om skyddsutrustning för omvårdnadspersonal inom socialförvaltningen.
 • Dialog med länsledningen om det lokala näringslivets behov av stödåtgärder i coronakrisen.

20200330

 • Vi fortsätter att få anmälningar till vår bemanningscentral, glädjande eftersom vikarier behövs.
 • Förberedelser pågår för ytterligare information till äldre samt till lokala företag.
 • Frågor ställs om den annalkande påsken och om högtiden kan medföra ökad smittrisk när många reser hit. Saken diskuteras på regional och nationell nivå.
 • Vi får frågor om vad som gäller kring stängningen av norska gränsen. Svar finns under "Frågor och svar".

20200327

 • Regeringen inför förbud mot sammankomster med fler än 50 personer.
 • Smittskyddet betonar vikten av att undvika onödiga resor och trycker på att äldre behöver följa rådet att undvika nära sociala kontakter.
 • Kommunen tar emot 200 flaskor handsprit från företag.
 • Västtrafik beslutar om ensamåkning inom färdtjänst och sjukresor. Resorna beställs som normalt. Beslutet påverkar inte dag- och omsorgsresor (du ska vara frisk för att resa), skoltaxi eller Ronden. Läs mer på Västtrafik.se/coronalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer här:

Other languages

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se
må-fr 8-16.30

Mer information om Coronaviruset

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-04-10, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck