HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Information om coronaviruset

Sidan är uppdaterad:

Vård och omsorg/stöd för äldre

Vi värnar särskilt om alla invånare över 70 år. Det är särskilt viktig att du och dina anhöriga följer myndigheternas rekommendationer.

Pandemin är begränsande för äldre som mer än andra tvingats till nya rutiner. Kommunen har upprättat en stödtelefon för äldre med anledning av covid-19. För dig som behöver råd om handling, mediciner eller annat: ring 0526-136 87. Telefontid: 9.30-12.00 på vardagar (även mellandagarna).

Säkra besök på boende för äldre

Att hålla smitta borta från vårdtagare vid kommunens olika boenden för äldre är viktigt. Största försiktighet gäller vid besök och vi provtar alla som flyttar in eller skrivs ut från sjukhus till ett boende. Detta för att utesluta smitta.

Säkra besök för anhöriga kräver att anvisade rutiner för besök följs. Verksamheten och anhöriga har ett gemensamt ansvar för att inte sprida smittan. Just nu manar vi till extra försiktighet vid besök.

Vi hoppas på anhörigas förståelse för de förhållningsregler som gäller, dessa finns för att undvika att smitta sprids bland utsatta riskgrupper. I händelse av att fall av covid-19 konstateras vid enskilda boenden kan tillfälliga besöksrestriktioer bli aktuellt.

Detta gäller vid besök på boende för äldrePDF

(Observera att enskilda boenden kan ha kompletterande rutiner.)

Insatser för att skydda äldre och andra i riskgrupp

Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. För att hantera smittspridningen av coronavirus görs en rad kompletterande insatser:

 • Vi säkrar bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetare. Särskilt viktiga funktioner identifieras och beredskap upprättas.
 • Vi har beredskap för att vid behov kunna isolera smittade eller misstänkt smittade personer vid äldreboenden och gruppbostäder.
 • Vi informerar löpande all personal om vikten av att följa de basala hygienrutinerna. Rutin för kontinuerlig uppdatering av kunskap liksom för introduktion av ny personal finns.
 • Vi provtar vårdtagare som flyttar in till ett boende i förebyggande syfte. Det gäller även vårdtagare som återvänder från sjukhusvistelse.
 • Vi säkerställer tillgången till nödvändig skyddsutrustning och använder den enligt gällande anvisningar.

Information om användning av skyddsutrustning

Mer om vårt arbete mot Covid 19

Frågor och svar - omsorg

 • Vi har rutiner för säkra besök vid våra i vård- och omsorgsboenden (äldreboenden och boenden för personer med demens) och bostäder inom funktionshinderområdet (servicebostäder, gruppbostäder och boenden inom socialpsykiatrin).
 • Vi förstärker information till egen personal om erforderliga hygienrutiner. God hygien är mycket viktigt för att minimera risken för smittspridning. Uppdaterade, lokala rutiner finns på varje arbetsplats.
 • Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer liksom Vårdhygiens hygienråd och riktlinjer. Här finns bland annat anvisning om typ av skyddsutrustning vid minsta symptom hos omsorgstagaren liksom om isolering av vårdtagare vid bekräftad smittsam sjukdom. Läs mer om hur skyddsutrustningen används.
 • Instruktionen till medarbetare med luftvägsymptom, även lindriga, är att stanna hemma från jobbet. Man ska vara symptomfri i minst två dagar innan återgång till jobbet. Vid återgång till arbete med kvarstående, mild symptom görs en självtest för att utesluta Covid-19.
 • Vi har stängt våra mötesplatser för seniorer, men förmedlar hjälpinsatser och erbjuder socialt stöd via en särskild stödtelefon, tel 0526-136 87.
 • Vi förbereder alla medarbetare på vilka rutiner som gäller för insatser hemma hos brukare om ett sjukfall i covid-19 skulle inträffa. Lager av skyddsutrustning har byggts upp och brist finns inte i dagsläget. Hemtjänsten har ett kit med extra skyddsutrustning att använda vid misstanke om smitta i sina bilar. Ansiktstäckande visir används alltid i vårdtagarnära arbete.
 • Beredskap finns för att med kort varsel öppna en avdelning för mellanvård av vårdtagare med konstaterad eller misstänkt smitta. Behovet av sådana platser har hittills varit litet.
 • Vi har ett nära samarbete med våra vårdcentraler, Vårdhygien och smittskyddet i Västra Götaland. Ny information från nationella myndigheter utvärderas och omsätts vid behov i verksamheten.
 • Vi begränsar antalet vikarier i personalstyrkan per enhet så att enskilda boenden så långt som möjligt har sina egna timvikarer.

Om misstanke om smitta finns gäller följande:

 • Boende inom äldreomsorgen är en prioriterad grupp för provtagning. Provtagning sker efter kontakt med ansvarig läkare på vårdcentral vid misstanke om smitta.
 • Antalet personal som vårdar personen begränsas.
 • Om smitta konstateras isoleras vårdtagaren så att andra brukare och vår personal inte riskerar att smittas. Anhöriga till andra vårdtagare på boendet informeras om att smitta förekommer på boendet.
 • Vi fortsätter att utföra vårt uppdrag som vanligt. Skyddsutrustning används enligt anvisade rutiner från Smittskyddet i Västra Götaland. Ansiktstäckande visir används i förebyggande syfte i allt ansiktsnära arbete.

Personal inom hemtjänst och hemsjukvård är rustade för insatser till personer som har luftvägssymtom. Skyddsutrustning används enligt anvisning från Västra Götalandsregionen. Inriktningen är att personerna så långt som möjligt ska få vård i sitt eget hem eller på sina rum vid respektive boende.

Möjlighet till omvårdnad i särskilda mellanvårdsenheter finns för vårdtagare med misstänkt eller bekräftad covid-19 som inte kan klara sig i eget boende. Dessa kommer att fungera som ett korttidsboende för behövande. Vårdtagarna kan komma både från egna hem, från något av våra boenden och från sjukhuset.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer! De syftar till att skydda dig och våra äldre liksom till att minska smittspridningen i samhället.

Respektera restriktionerna kring besök vid våra boenden även om det är begränsande för dig och den som står dig nära.

Digitala möten minskar risken. Det kan vara trevligt att se varandra även om det inte går att träffas fysiskt. Har du en ipad, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga trots besöksförbud. Det finns många tillgängliga tjänster, till exempel Skype och Messenger som gör digitala möten möjliga.

Saknar du tekniken kan du få hjälp i Kommuncenter i Strömstads stadshus. Du sitter enskilt, men får hjälp med uppkopplingen. Prata med personal på boendet och kom överens om en tid som passar dina anhöriga.

Det finns en prioritering av hur personalen ska arbeta för att tillgodose de viktigaste behoven hos våra brukare. Blir många sjuka inom exempelvis omvårdnad kan personal från andra verksamhetsområden inom kommunen sättas in för att utföra arbete inom hemtjänsten eller på våra boenden.

Tillräcklig bemanning kräver att vi har vikarier! Välkommen att göra en insats - vi ser gärna att vi får fler som anmäler sig till vår bemanningscentral! Anmäl dig här: www.stromstad.se/timvikarielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västtrafik arbetar med att skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. Ensamåkning infördes 27 mars inom sjukresor och färdtjänstresor. Du beställer din resa som vanligt men reser ensam i fordonet. För att öka tryggheten och minska risken för smitta har Västtrafik även stängt framsätet i sina servicefordon (från och med 27 april).

Mer om Västtrafiks restriktioner kring resande under pandeminlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar - 70+ (ej inom kommunens omsorg)

Det behöver du inte längre göra! Folkhälsomyndigheten ändrade i mitten av oktober råden för dig över 70 år mot bakgrund av att det inte längre anågs finnas grund för att hålla fast vid de särskilda rekommendationer som gällt för personer 70 år och äldre. Du som är 70 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp, omfattas därmed istället av de allmänna råd som gäller för allalänk till annan webbplats. Det vill säga håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk.

Det är därför fortsatt bra att undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Be om hjälp för att göra ärenden som exempelvis handla mat som innebär risk för nära kontakter med andra människor.

Folkhälsomyndighetens information till äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som är över 70 år behöver vara särskilt aktsam om din hälsa. Folkhälsomyndigheten är tydlig med att du ska undvika nära kon­takter där smitta kan spridas. Det betyder att du ska undvika närkontakt med andra i till ex­empel butiker och bussar, men gå gärna ut i friska luften som vanligt! Håll avstånd till dem du träffar.

Genom att värna din egen häl­sa kan du undvika att smitta andra samt bidra till att avlasta sjukvården. Har du möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror etcetera bör du använda dig av den. Har du fler frågor, kontakta kommunens stöd för äldre telefon 0526-136 87.

Det finns olika sätt att få hjälp. Fråga i första hand en anhörig. Flera nätverk av frivilliga har bildats och några företag erbjuder inköp och hemkörning av varor. Kontakt kan förmedlas via kommunens stödtelefon för äldre. Frivilliggrupperna finns på Facebook och heter ”Handlingshjälpen i Strömstad” och ”Din granne i Tanum och Strömstad”. Tänk på att du har ett eget ansvar och se till att du inte lämnar ut kontouppgifter eller motsvarande till någon du inte känner.

Har du fler frågor om detta, kontakta kommunens stödtelefon för äldre 0526-136 87 mån–fre 09.30-12:00

Kan du inte lösa din situation kan du ansöka om bistånd hos kommunen. Då kan hemtjänsten komma att utföra uppgiften.

Läs mer här:

Other languages

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Stödtelefon för äldre
0526-136 87

må-fr 9.30-12.00

Anhörig- och frivillig­samord­narna Ingela och Berith svarar i stödtelefonen för äldre

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck