HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vanliga frågor och svar som kommunen hanterar

Strömstads kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu. Sidan uppdateras löpande.

Allmänna frågor och svar

De flesta får lindriga symptom av coronaviruset. Hög ålder är en riskfaktor, därför är det viktigt att se till att personer över 70 år begränsar sina kontakter såsom Folkhälsomyndigheten anger. Om smittspridningen bromsas blir färre blir allvarligt sjuka och sjukvården räcker då till de som verkligen behöver den.

Det är Västra Götalandsregionen som planerar och tillgodoser behovet av vård till följd av coronavirus. Just nu finns det relativt gott om lediga vårdplatser vid sjukhusen i VG län. Ta del av lägesbilden på regionens webbplats. I Strömstads kommuns beredskap ingår planer för utökad bemanning i bland annat omvårdnadsverksamheten, utökad information och hjälp för att minska spridning av smitta, tillgång till utrustning för omvårdnadspersonal samt rutiner och annan beredskap för att ta hand om personer som eventuellt insjuknar på något av våra omvårdnadsboenden.

Inte som kommunen fått vetskap om, men smittskyddet i Västra Götaland säger att vi ska utgå från att det finns fall i samtliga kommuner. Patientsekretess råder för den drabbade på samma sätt som vid andra sjukdomar. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter.

Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av smitta kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad kontaktsmitta.

Det är fortfarande oklart om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid-19. Genom att tvätta händerna och undvika att röra vid ansiktet samt att undvika nära kontakt med sjuka människor minskar risken för smitta. Läs mer på

https://www.folkhalsomyndigheten.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att hålla dig hemma, men självklart finns inget som hindrar att gå ut och promenera utomhus, men inte i grupp. Be om hjälp för att göra ärenden som exempelvis handla mat som innebär risk för nära kontakter med andra människor.

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i världen, i synnerhet i Europa. Därför uppmanar Folkhälsomyndigheten personer som är 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter med andra de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Folkhälsomyndighetens information till äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som är över 70 år behöver vara särskilt aktsam om din hälsa. Folkhälsomyndigheten är tydlig med att du ska undvika sociala kon­takter där smitta kan spridas. Det betyder att du ska undvika närkontakt med andra i till ex­empel butiker och bussar, men gå gärna ut i friska luften som vanligt! Håll lite avstånd till dem du träffar. Genom att värna din egen häl­sa kan du bidra till att avlasta sjukvården. Har man möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror etc bör man använda sig av den. Har du fler frågor om detta, kontakta kommunens stöd för äldre telefon 0526-136 87.

Det finns olika sätt att få hjälp. Fråga i första hand en anhörig. Flera nätverk av frivilliga har bildats och några företag erbjuder inköp och hemkörning av varor. Kontakt kan förmedlas via kommunens stödtelefon för äldre. Frivilliggrupperna finns på Facebook och heter ”Handlingshjälpen i Strömstad” och ”Din granne i Tanum och Strömstad”. Tänk på att du har ett eget ansvar och se till att du inte lämnar ut kontouppgifter eller motsvarande till någon du inte känner.

Har du fler frågor om detta, kontakta kommunens stödtelefon för äldre 0526-136 87 mån–fre 08.00-16.30.

Kan du inte lösa din situation kan du ansöka om bistånd hos kommunen. Då kan hemtjänsten komma att utföra uppgiften.

Inom omvårdnad, förskola och kök behövs just nu extra personal. Kommunens bemanningscentral välkomnar din ansökan. Det behövs även sommarjobbare. Vill du hjälpa till på idéell basis finns frivilligorganisationer att vända sig till.

Här hittar du kontaktuppgifter

Gränsen är stängd från och med 16 mars till och med 13 april för inresande till Norge med undantag för arbetspendlare och andra med särskilt tillstånd. Norska utrikesdepartementet ger stränga råd för bosatta i Norge att inte resa över gränsen till Sverige. 14 dagars karantänplikt gäller för inresande med uppehållstillstånd i Norge. Norsk polis i samarbete med tull, norska hemvärnet och Kystvakten övervakar riksgränsen både till sjöss och på land.

Läs mer på norska regeringens webbplats:

regjeringen.nolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strömstads kommun har ingen annan åsikt än den som framförs av regeringen och Folkhälsomyndigheten: vi ska alla undvika onödiga resor för att inte riskera att föra smitta från ett område till ett annat. Se Folkhälsomyndigheten här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/tank-over-om-resan-verkligen-ar-nodvandig/länk till annan webbplats

Se även ny föreskrift om allas ansvar från Folkhälsomyndigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/länk till annan webbplats

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten, men vissa försiktighetsåtgärder behövs för att minska risken för smittspridning. Nya råd från Folkhälsomyndigheten kom 20200401:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/mars/folkhalsomyndighetens-rad-om-traning-och-idrottlänk till annan webbplats

Frågor och svar - förskola och skola

Barn och elever är välkomna tillbaka till skolan två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom. (Gäller förskola, grundskola och grundsärskola.)

Ja, friska barn kan gå till skolan.

Friskt förskolebarn med sjukt syskon uppmanas vara hemma då vårdnadshavare ändå är hemma med det sjuka syskonet. Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen rekommendation om att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla personer med symtom på luftvägsinfektion, feber eller hosta - även lindriga sådana symtom - att stanna hemma för att inte smitta andra.

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från den 17 mars 2020 att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler. Eleverna ska istället undervisas på distans. Motsvarande rekommendation gäller universitet och högskolor, yrkeshögskolor och komvux.

Gymnasieelever och studenter är inte i behov av omsorg, till skillnad från barn i grundskolan. Både gymnasieskolor, universitet och högskolor samlar också elever och studenter från upptagningsområden som är mycket större än grundskolans.

Rekommendationen syftar till att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

I Strömstad bedrivs undervisningen i gymnasieskolan och vuxenutbildningen på distans från och med onsdag 18 mars.

De elever som studerar vid gymnasiesärskolan i Ed har undervisning på sin ordinarie skola som vanligt.

I dagsläget gäller beslutet tills vidare.

Ja, skolan är öppen. Observera att du endast kan komma in med ditt passerkort. Om du har tappat ditt passerkort kan du endast få hjälp med att få ett tillfälligt kort under den tid då receptionen är öppen. Receptionen kommer att vara öppen mellan 09:00 – 11:00 och 15:00-16:00.

OBS! Om du är sjuk ska du skicka någon annan att hämta ditt material.

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni.

Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.

Läs mer på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgångspunkten är att elever fortsatt ska genomföra sin APL som planerat.

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring skola och förskola.

Folkhälsomyndigheten bedömer att stänga skolor inte är en effektiv åtgärd för att minska smitta i dagsläget. Däremot förbereder regeringen för att kunna ta ett sådant beslut framöver, om det skulle behövas. Om du har ett multisjukt barn och är orolig för barnets hälsa, ta kontakt med barnets läkare för råd.

På gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Strömstad bedrivs undervisningen på distans från och med den 18 mars och tillsvidare.

De elever som studerar vid gymnasiesärskolan i Ed har undervisning på sin ordinarie skola som vanligt.

Skolskjutsarna går som vanligt.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation sker på- och avstigning enbart genom bussens mittdörrar.

Ja, Kulrurskolan har verksamhet som vanligt. Vissa aktiviteter har tillfälligt ställts in på grund av att läraren varit sjuk eller haft sjuka barn eller på grund av för få anmälningar. Barn- och utbildningsförvaltningen följer myndigheternas rekommendationer och tycker att det är viktigt att hålla igång verksamheter, men samtidigt minimera smittrisken.

Om det blir aktuellt att stänga förskolor och grundskolor kommer du som vårdnadshavare att bli ombedd att anmäla att du behöver barnomsorg, på grund av att du arbetar inom samhällsviktig verksamhet, via e-tjänst/formulär. Strömstads kommun följer MSBs (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) råd och har valt att inte, i förväg, be vårdnadshavare anmäla behov av barnomsorg vid eventuell stängning. Om du är osäker på om den verksamhet du arbetar inom räknas som samhällsviktig eller inte, fråga din chef/arbetsgivare.

MSBs allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar - omsorg

Vi har besöksförbud på våra boende för äldre och boende enligt LSS. Syftet är att skydda våra utsatta äldre och personer i andra riskgrupper från smitta. Angelägna besök får dispens, det kan till exempel gälla den som har en anhörig i livets slutskede. Kontakta i så fall boendet innan du åker dit.

Läs mer om besöksförbudet

Kommuncenter i Strömstad stadshus erbjuder möjlighet för den som inte har tillgång till digital teknik hemma för att samtala med anhörig via bildlänk. Kontakta kommunvägledare på telefon 0526-190 00 eller anmäl ditt intresse till aktuellt boende där din anhörig vistas.

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de viktigaste behoven hos omsorgstagarna går först. Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort. Vi ser gärna att vi får fler som anmäler sig till vår bemanningscentral, se www.stromstad.se/timvikarielänk till annan webbplats

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och smittskyddet tagit fram.

Vi följer våra hygienrutiner. Varje medarbetare tar ansvar och stannar hemma om den är sjuk.
Vi har infört besöksförbud vid våra boenden för äldre, då vi alla måste hjälpas åt att värna de som är i riskgruppen.

Våra medarbetare ska stanna hemma om de är sjuka. Alla ska hålla sig uppdaterade om senaste information och utvecklingen samt följa hygienrutinerna.

Frågor och svar - besöksnäring och evenemang

Norska utrikesdepartementet ger stränga råd för bosatta i Norge att inte resa över gränsen till Sverige. Råden gäller till och med 13 april. 14 dagars karantänplikt gäller för inresande med uppehållstillstånd i Norge. Norsk polis i samarbete med tull, norska hemvärnet och Kystvakten övervakar riksgränsen både till sjöss och på land.

Läs mer på norska regeringens webbplats:

regjeringen.nolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är alltid arrangörernas ansvar och beslut vad som gäller, exempelvis om en föreställning ställs in, skjuts upp eller om det går att få tillbaka pengarna för biljettkostnaderna. Från 20200327 gäller beslutet att max 50 personer får samlas vid vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Den som inte följer dessa regler kan åläggas med böter eller fängelse.
Vad gäller de kulturarrangemang och sammankomster där Strömstads kommun står som arrangör ställer vi in/skjuter vi på alla evenemang som kommunen anordnar fram till 30 april. Vad gäller evenemang som ligger längre fram i tid såsom till exempel Nationaldagsfirande och Konsthallens program tas nya beslut i mitten av april.

Ska vi genomföra planerat arrangemang/möte?

Från 27 mars 2020 gäller beslutet att max 50 personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Den som inte följer dessa regler kan åläggas med böter eller fängelse.

För alla evenemang och sammankomster rekommenderas att ni gör en riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker, och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.

Använd Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyglänk till annan webbplats

Läs mer här:

Other languages

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-04-08, Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck