HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Utveckling av Strömstads centrum information om Centrumplanen

En rad planer och projekt pågår för att utveckla Strömstads centrum. Här kan du ta del av den del som rör gator och torg.

I projektet "Centrumplan" ryms satsningar som ska göra centrum ännu mer attraktivt och bidra till ett ökat stadsliv, både för oss som bor här och för alla som besöker vår stad. Bevarande och utveckling ska gå hand i hand. Möjligheterna att parkera i centrum ska inte förändras nämnvärt.

Planen omfattar därmed mötesplatser, parkering, gång och cykelvägar i och genom Strömstads centrum. Bland åtgärderna märks:

  • Mer grönt i stadsrummet
  • Säker cykeltrafik
  • Förändrad belysning för säkrare och trevligare stadsmiljö.
  • Åtgärder för sänkt hastighet i centrum.
  • Bättre ytor för torghandel.

Fokus på ökade gång och cykelvägar i och kring stadskärnan.

Det ska vara enkelt och säkert att cykla inom centrum. Ett första steg är att bredda trottoaren på Surbrunnsgatan till en gång- och cykelväg. 
Gång och cykelvägen på Surbrunnsgatan är klar med vägmarkeringar som visar hur gående och cyklister är åtskilda på de gemensamma ytorna.

Dubbelriktad cykelväg  längs Norra Hamngatan är klar.

Längs Södra Hamngatan och Badhusgatan ska körbanan smalnas av för att ge plats åt en dubbelriktad cykelväg längs med torget.
Första etappen med dubbelriktad cykelväg med vägmarkeringar längs Södra Hamngatans västra sida förbi torget är färdig.

Grönt i fokus

Idéarbetet omfattar även gröna ytor i stadsrummet. I förslaget kantas både Södra Hamngatan och Badhusgatan av träd inemellan parkeringsytor. Ett flaneringsstråk planeras utanför butikerna på gatornas östra sida och längs västra sidan föreslås en cykelbana.

Ett sammanhållet stadsrum

Som förslag binds Plagen och Strömstad torg samman med Södra Hamngatan och Badhusgatan genom användandet av likartade element och liknande material och bildar på så sätt ett sammanhängande stråk.

Oscarsplatsen kommer under våren att skyltas upp för att underlätta för besökare att hitta i stadskärnan och platsen får en historisk beskrivning.

Dialogmöten under våren

Utvecklingen av Strömstads centrum har diskuterats på flera öppna möten, dialog är en viktig del av processen för genomförandet.

Det finns ett stort engagemang när det gäller stadens utveckling. Många intressen ska samsas i stadsrummet och det är viktigt att bevara både möjligheter för en lönsam handel samtidigt som vi skapar ökad trygghet och trivsel för gående och cyklister.

Se tidsplan för olika åtgärder i översiktskartan nedan

Idéskisser under arbete:

kontakt

Kommuncenter

Stadshuset Norra Bergsgatan 23.

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Växeln öppet vardagar:
8:00 - 12:00,
13:00- 16:30

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-07-07, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Jeanette Johander