HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Multiple selection

NO-ämnen


Big History Projectlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Big History försöker greppa historien i sin helhet genom att undersöka vårt förflutna, förklara vår nutid och föreställa sig vår framtid. Skolversionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Big History.

Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Statlig myndighet som arbetar för hållbart jordbruk, god djurhållning och varierat odlingslandskap.

Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbplats med fakta om livsmedel, som kostråd, kosttillskott, allergier, tillsatser, livsmedelsmärkning och genmodifierade livsmedel. 

Science Xlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nyhetstjänst med ett omfattande material inom naturvetenskap, teknik och medicin.

WolframAlphalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
WolframAlpha är en fråga-svar-tjänst som ger ett automatiserat svar på en konkret fråga ställd på naturligt språk. Den ger också relevant kringinformation.

Astronomi

Amazing Spacelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
En webbplats som innehåller information om rymden med hjälp av rymdteleskopen Hubble och James Webb. 

Populär Astronomi länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sveriges ledande populärvetenskapliga tidskrift inom astronomi och rymdfart. Här finns bland annat ett artikelarkiv.

Biologi

Artdatabankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
ArtDatabanken arbetar med kunskap om den biologiska mångfalden i Sverige, genom att bland annat sprida information om de rödlistade arterna.

Artportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Artportalen är en webbplats för den som vill söka efter och rapportera fynd av djur, växter och svampar i Sverige. Artportalen är ett viktigt verktyg i svensk naturvård baserad på observationer ute i naturen.

EOL - Encyclopedia of lifelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Innehåller information om jordens alla arter - djur, växter och övriga livsformer.

Fridlysta arterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Naturvårdsverkets webbsida om fridlysta växter och djur i Sverige.

Magnus Ehingers YouTube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Magnus Ehinger är gymnasielärare i kemi och biologi. Han lägger ut alla sina lektioner på webben. Här finns alla hans kurser i form av föreläsningsanteckningar, bilder, länkar, gamla prov och instuderingsfrågor: Magnus Ehingers undervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Genteknik

Genteknik.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Webbplats om genetik och genteknik, skapad av Gentekniknämnden.

Gentekniknämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Gentekniknämnden informerar om utvecklingen på genteknikområdet.

Genteknikens svåra frågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
En webbsida om gentekniken etiska och samhälleliga frågor, skriven av Henrik Brändén som är expert på området.

Kemi 

ChemSpiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
A free chemical structure database providing access to over 35 million structures, properties, and associated information.

Kemivärlden Biotechlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skandinaviens största tidning på området kemi, kemiteknik och bioteknik. 

Magnus Ehingers YouTube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Magnus Ehinger är gymnasielärare i kemi och biologi. Han lägger ut alla sina lektioner på webben. Här finns alla hans kurser i form av föreläsningsanteckningar, bilder, länkar, gamla prov och instuderingsfrågor: Magnus Ehingers undervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    

Medicin

1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Här kan du få sjukvårdsrådgivning och information om sjukdomar.

Vetenskap & hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbplats som på ett enkelt, informativt och sakligt sätt vill informera om forskning inom medicin, hälso- och vårdvetenskap i Skåne. Den är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö högskola och sjukvårdsförvaltningarna i Skåne. De ger också ut Tidskriften Vetenskap & Hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den kulturella hjärnan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kultur och miljö påverkar vår hjärna och därmed hälsa, välbefinnande och lärande. Här samlas kunskap om vad det kan betyda för hälsovård, rehab och undervisning. Det är Karolinska Institutet som ligger bakom webbplatsen.

FASSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Söktjänst som innehåller information om läkemedel. Du kan söka på läkemedel, substans eller sjukdom. 

Forskning för hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Tidskriften "Forskning för hälsa", som tar upp nyheter inom hjärt-lungforskning. Den ges ut av Hjärt-Lungfonden.

Läkemedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Statlig myndighet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan genom att ge tillgång till säkra och effektiva läkemedel..

Medicinsk Vetenskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Karolinska Institutets populärvetenskapliga tidning. Här kan du läsa om de allra senaste forskningsrönen inom medicin och hälsa.  

PubMed länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Amerikansk medicinsk databas med referenser till biomedicinsk litteratur från databasen MEDLINE, medicinska tidskrifter och onlineböcker. En mindre del av materialet finns tillgängligt som fulltext.

PMC (PubMed Central)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Fulltextdatabas med vetenskapliga artiklar inom biologi, biomedicin och medicin, hämtade från U.S. National Institutes of Health / National Library of Medicine.

SweMed+länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Databas som innehåller referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. Länkar till fulltext förekommer.

WHOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
WHO (World Health Organization) are the directing and coordinating authority on international health within the United Nations’ system.

Miljö, energi, klimat och hav

Energilänkarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Länkar om energi från länksamlingen Bibblan guidar.

Energikunskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Energimyndigheten ligger bakom denna sökbara faktabas med information från Sverige och världen om olika slags energi, distribution, användning och elpris. 

Energimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Energimyndigheten arbetar för en kostnadseffektiv och hållbar svensk energianvändning. Här kan du bland annat söka i ett artikelarkiv och hitta svensk energistatistik.

Extraktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbtidning som vänder sig till dig som vill vara uppdaterad på forskningsfronten. Tidningen ges ut av Formaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. 

Havet.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
En webbplats med fakta om havet, havsforskning och havsmiljöarbete. Här kan man bland annat läsa artiklar ur tidskriften Havsutsiktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Statlig miljömyndighet som arbetar för att lösa miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. På webbplatsen finns publikationer och annan fakta.

Havsmiljöinstitutet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nationellt center med uppdrag av den svenska regeringen att ge en bred bild av den aktuella miljösituationen i svenska havsområden. Här kan du bland annat ladda ner tidskriften Västerhavet som bevakar vad som händer med miljön och miljöarbetet i Skagerrak, Kattegatt och Öresund.

Mannautställningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
En utställning om sambanden mellan mat och miljö och vårt beroende av naturen. Under "Artiklar" finns fördjupningsartiklar. Titta också på länkarna under "Länkskafferi".

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Myndighet som arbetar med miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Under rubriken Publikationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns aktuella rapporter, broschyrer och böcker att ladda ner. Sök själv eller bläddra i nyhetslistan. Klicka på titeln för en mer utförlig beskrivning.

SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Statlig myndighet under Energi- och miljödepartementet. Expertområdena är meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi.

Supermiljöbloggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Innehåller nyheter om miljö och klimat.

Öppettider

Måndag      11.00 - 16:00
Tisdag           8.15 - 16.00
Onsdag         8.15 - 16.00
Torsdag         8.15 - 13:30
Fredag           8:15 - 16:00

Kontaktinformation

Strömstad Gymnasium Biblioteket
452 80 Strömstad
Telefon 0526 -195 11
stadsbibliotek@stromstad.se

Besöksadress: Tångenvägen 2

Gymnasiebibliotekarie
Eva Danielsson
Telefon 0526 -195 11
eva.danielsson@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-04-04, Eva Danielsson

SIDANSVARIG: Gunilla Sandin