HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kultur- och fritidsbidrag

Sister soul

Varje år kan du söka stöd och stipendier hos kommunen. Det är viktigt att ha koll på inlämningsdatum då olika stöd kan ha olika inlämningsdagar under året.

Arrangörsbidrag kultur & fritid

Arrangörsbidrag - kulturföreningar och ideella arrangörer
Arrangörsbidragen för kultur är utbetalade för 2019. Nya medel finns att söka från och med 15 januari 2020 via våra E-tjänster.

Inför 2020 görs riktlinjerna för arrangörs- och föreningsbidragen om. Bland annat kommer ansökningsperioder införas; en på våren och en på hösten för att ge så många som möjligt chansen. De nya riktlinjerna kommer att publiceras på denna sida.

Glöm inte att det finns projekt- och arrangörsbidrag att söka hos dels Västra Götalandsregionen och Statens kulturråd. Se länkar till höger.

Arrangörsbidrag - fritidsföreningar kan fortfarande sökas:
Blankett finns under E-tjänster självservice

Bidrag till studieförbund

Bidrag till aktiva studieförbund i kommunen betalas ut årligen enligt Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendation. Läs mer på vgb.nu länk till annan webbplats Studieförbunden ombeds att i början av året skicka in sin årsberättelse och verksamhetsplan till kommun@stromstad.se

Startbidrag, grundbidrag och kommunalt aktivitetsbidrag för föreningar

Startbidrag för ny förening
Kan sökas hela året.
Blankett finns under E-tjänster självservice

Grundbidrag utgår enligt följande:
Fördelas efter medlemsantalet efter ett grundbelopp/medlem.
Bidrag för medlemmar 3-20 år: Helt belopp/medlem. För närvarande 25:-.
Bidrag för medlemmar 20 år och äldre:
Medlem 1-50 ger halvt belopp/medlem.
Medlem 51- ger ¼ belopp/medlem.
Grundbeloppet beräknas på antalet betalande medlemmar föregående verksamhetsår.

Aktivitetsbidrag
utgår med 10% av det statligt aktivitetsstöd föreningen erhållit under föregående år.
Ansökan senast den 31 maj
Blankett finns under E-tjänster självservice 

Statligt lokalt aktivitetsstöd 
LOK stöder idrotts- och föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år.Ansökan sker hos Riksidrottsförbundet.

Länk till svenskidrott.se härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag till samlingslokaler

Kan sökas hela året.
Blankett finns under E-tjänster självservice 

Bidrag till fritidsanläggningar

Kan sökas hela året.
Blankett finns under E-tjänster självservice 

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-12-04, Tove Meyer

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck