KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kultur- & fritidsbidrag till föreningar & arrangörer

Sister soul

Varje år kan kultur- & fritidsföreningar i Strömstad söka bidrag hos kommunen för sin verksamhet & sina arrangemang.

Arrangörsbidrag - kulturföreningar och ideella arrangörer

Riktlinjer för vilka som kan erhålla bidrag går att läsa här till höger på sidan.

Strömstad kommun erbjuder också unga i kommunen att söka medel i ungdomspotten. Läs mer om den här! Länk till annan webbplats.

Arrangörsbidrag - fritidsföreningar

Arrangörsbidrag till fritidsföreningar kan sökas under hela året.

Startbidrag för ny förening

Som nyregistrerad förening i kommunen utgår 1000 kronor i startbidrag.

Kan sökas hela året.

Grund- och aktivitetsbidrag

Grundbidrag
Fördelas efter medlemsantalet efter ett grundbelopp/medlem. Helt belopp/medlem är 25:-.

Bidrag för medlemmar 3-20 år: 25kr/medlem

Bidrag för medlemmar 21 år och äldre: 12,50 kr/medlem
Medlem 1-50 ger halvt belopp/medlem. 12,50 kr
Medlem 51- ger ¼ belopp/medlem. 6,25 kr
Grundbeloppet beräknas på antalet betalande medlemmar föregående verksamhetsår.

Aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidrag utgår med 10% av det statligt aktivitetsstöd föreningen erhållit under föregående år.
Grund- och aktivitetsbidrag - Ansökan senast den 31 maj

Bidrag till samlingslokaler

Bidrag kan sökas av en förening som driver en samlingslokal såsom en bygdegård eller hembygdsgård. I ansökan ska framgå vilka kostnader och intäkter föreningen har och årsredovisning ska bifogas. Det ska också framgå om föreningen ämnat göra ytterligare investeringar och förbättringar av fastigheten.

Kan sökas hela året

Bidrag till fritidsanläggningar

För de föreningar som driver sina egna anläggningar att klara sitt uppdrag.

Kan sökas hela året.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Tove Meyer

SIDANSVARIG: Marcus Palm