MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Strömstierna förskola

Barn som pekar ut över havet.

Strömstierna förskola ligger centralt i nära anslutning till Strömstierna högstadieskola. Bebyggelsen runt förskolan är villor och flerfamiljshus. Närhet till bl a stadsbibliotek och lekplatser.

Till sommaren kommer förskolan att pausas, och barnen kommer att placeras på andra förskolor i kommunen efter sommarstängningen. Vårdnadshavarna har fått information om detta av rektor.

Kommunens mål

Kommunens övergripande målsättning är att skapa en förskola där alla barn och all personal känner stolthet, trygghet, glädje och förväntan - en förskola där varje barn ges möjlighet att lära och utvecklas efter sin förmåga.

För att nå detta satsas på tre prioriterade utvecklingsområden:
- Skapa ett lustfyllt lärande i verksamheten.
- Utveckla barnens förståelse för vårt samhälles gemensamma värderingar, och låta dem komma till uttryck i praktisk handling.
- Öka verksamhetens förmåga att arbeta ämnesöverskridande i tema/projekt.

Om förskolan

Strömstierna förskola ligger centralt i nära anslutning till Strömstierna högstadieskola. Förskolan ligger i ett villa-/bostadsområde där det mesta finns inom gångavstånd.

Förskolan består av en avdelning, och jobbar mycket med allas lika värde. Förskolan strävar efter att vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. På förskolan skall trygghet och glädje genomsyra vardagen och utifrån att Strömstierna förskola är en mångkulturell förskola jobbar man mycket med kommunikation och språk. Man har ordnat med gemensamma fester där alla bidrar med inslag från sin kultur för att skaffa förståelse för varandras ursprung.

Utomhusbilder

På förskolan jobbar man med digitala verktyg för att få ytterligare dimensioner i lärandet och för att kartlägga lärprocesser med utgångspunkt från barnens intressen. De digitala verktygen finns i de lärmiljöer som förskolan erbjuder.

Inomhusbilder

Uppdatera sidan för att se fler bilder!

Information

Förskola Strömstierna
Stängningsdagar 2022:
2022-01-10, 2022-06-20, 2022-09-22, 2022-11-25
Stängningsdagar våren 2023:
2023-01-09, 2023-06-12

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Martin Dalenius