HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Förskoleklass

Nytt från och med hösten 2018:
Förskoleklassen är en obligatorisk skolform för barn från och med höstterminen det år barnet fyller sex år.

I förskoleklassen ska elevens utveckling och lärande stimuleras. Undervisningen ska förbereda eleven för fortsatta studier. 

En elev i förskoleklass har samma antal timmar undervisning som en elev i årskurs 1. Det beror på att det finns ett samarbete mellan förskoleklass och grundskolans årskurs 1. Därför är det viktigt att ditt barn blir inskrivet i förskoleklass i den skola där barnet ska fortsätta sin skolgång.

Förskoleklassens läroplan är gemensam med grundskolan och heter LGR 11.

Eleverna ska i första hand erbjudas plats i förskoleklass enligt skolornas upptagningsområde i kommunen. Vid placering ska kommunen i möjligaste mån ta hänsyn till vårdnadshavares önskemål.

Mer information finns på sidan Önskemål om skola, anvisad plats.

E-TJÄNSTER
SJÄLVSERVICE

Kontakt

Verksamhetschef grundskola, fritidshem, särskola
Eva Eriksson
0526-194 97
eva.eriksson@stromstad.se

Tf förvaltningschef
Helene Evensen
0526-191 27
helene.evensen@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-07-16, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Eva Eriksson