HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Önskemål om skola, skolval

Rätt till skolgång

Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskoleklass och i grundskolan kommer till stånd för alla barn i kommunen som enligt denna lag har rätt att gå i förskoleklass (9 kap. 12 § Skollagen) och grundskolan (10 kal 24 § Skollagen).

Val av skola

Vårdnadshavare med blivande förskoleklasselever som är folkbokförda i Strömstads kommun inbjuds att delta i skolvalet. Vid växelvist boende gäller barnets folkbokföringsadress.

Ansökningsförfarande

Vårdnadshavare har möjlighet att välja två skolor, ett första- och ett andrahandsval. Har eleven två vårdnadshavare ska båda bekräfta ansökan. Har eleven endast en vårdnadshavare gör denne ansökan på egen hand. Om vårdnadshavare ej gjort något skolval under ansökningsperioden kommer barnet placeras av kommunen i enlighet med närhetsprincipen.

Urval

Strömstads kommuns utgångspunkt är att så många som möjligt ska erbjudas plats på den skola de valt. Om det finns fler antal sökande till en skola än det finns lediga platser kommer urvalet göras utifrån närhetsprincipen.

Relativ närhet/närhetsprincipen

Genom att använda relativ närhet säkerställer kommunen att alla elever får plats på en skola så nära hemmet som möjligt. Kommunen ska, i första hand, utgå från vårdnadshavares önskemål när en elev ges en plats vid en skola. Vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Den principen kallas för närhetsprincipen. Det kan dock finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, närhetsprincipen innebär alltså inte att barnet alltid blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. När platserna tar slut på en skola är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt till en plats på skolan (9 kap. 15 § samt 10 kap. 30 § Skollagen).

Om det finns fler sökande än platser på en skola kommer ett urval göras utifrån vilken elev som är mest berättigad till platsen utifrån närhetsprincipen. Närhetsprincipen i skollagen innebär en bedömning av ”relativ närhet” vilket i korthet innebär att alla elever ska få så kort väg till skolan som möjligt. En elevs önskemål om skola måste således ställas mot andra elevers berättigade krav på en skola nära hemmet. Det innebär att en elev inte automatiskt är garanterad plats i den skola som ligger närmast hemmet. Detta illustreras genom bilden nedan.

Närhetsprincipen

Sara och Ali har båda valt skola A i första hand. Saras andrahandsval har 100 m längre skolväg än hennes förstahandsval. Alis andrahandsval har 150 m längre skolväg än hans förstahandsval. Ali kommer därför att få sitt förstahandsval, och Sara sitt andrahandsval.

Syskonförtur

Om två eller flera elever är lika berättigade till en placering på en viss skola och samtliga elever som sökt till skolan inte får plats, får den elev som har ett syskon som redan är placerad i skolår F-3 på skolan under det läsår skolvalet avser, förtur till platsen. Som syskon räknas de som bor i samma familj med samma folkbokföringsadress, de behöver inte vara biologiska syskon.

Skolskjuts

När vårdnadshavaren väljer en annan skola än den närmsta skolan har barnet inte rätt till skolskjuts. Det innebär att det är vårdnadshavaren som ansvarar för att barnet kommer till skolan.

Överklagande av skolplacering

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskande placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. Beslut enligt Skollagen 9 kap 15 § första stycket samt 10 kap 30 § första stycket, kan överklagas till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Beslut enligt 9 kap 15 § samt 10 kap 30 § kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd (Skollagen 28 kap. 12 § p.6).

Länk till kommunens karttjänst

> Skolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-TJÄNSTER
SJÄLVSERVICE

Kontakt

Verksamhetschef grundskola, fritidshem, särskola
Eva Eriksson
0526-194 97
eva.eriksson@stromstad.se

Förvaltningschef
Helene Evensen
0526-191 27
helene.evensen@stromstad.se

Kartor

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Eva Eriksson