HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Ordningsregler på Mellegårdens skola

 • Vi respekterar varandra för de vi är, både vuxna och elever. Det betyder t.ex. Att vi lyssnar på varandra och ger varandra positiv feedback.
 • På skolgården får alla vara med i lekar om man följer reglerna och frågar innan.
 • Om du ser eller på annat sätt märker att någon elev blir diskriminerad eller kränkt på skolan skall du genast kontakta någon vuxen.
 • Om en boll hamnar utanför skolgården säger vi till en vuxen innan vi hämtar bollen.
 • I matsalen pratar vi bara med de som sitter vid samma bord och att vi håller en bra samtalston.
 • Det ska vara studiero när vi arbetar så att det gynnar lärande och utveckling.
 • Var och en håller ordning på sin arbetsplats och hjälper till att plocka undan gemensamt material både inne och ute. Vi är rädda om skolans material.
 • Värdesaker såsom mobiler förvaras i en låda i respektive klassrum. Värdesaker tar man med sig till skolan på egen risk.
 • Eleverna bildar kö och står på plattorna när de ska åka med bussen efter skolan slut.
 • I bussen sitter vi kvar på samma plats hela bussfärden och har givetvis bälte på.

Om en elev bryter mot någon av ovanstående ordningsregler så vidtas följande åtgärder i olika steg.

 • Samtal med berörd elev av personalen på skolan
 • Samtal med berörd vårdnadshavare av pedagogisk personal
 • Samtal med berörd vårdnadshavare av rektor

Beslutat i samråd med elever och personal på Mellegården skola 2020-09-07

Reimer Johansson
Rektor på Mellegården skola

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Reimer Johansson