KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Tobakspolicy på Rossö skola

Bakgrund

Rökförbud gäller i offentliga lokaler och vissa utomhusområden – särskilt där barn och unga vistas. Rökning är förbjuden i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn och ungdomar. Det gäller exempelvis daghem, fritidshem, förskolor, grund- och gymnasieskolor och fritidsgårdar. Rökning är också förbjuden på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.

Rökförbudet omfattar alla som befinner sig på skolgården och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem – även personal, föräldrar och andra besökare. Rökförbudet gäller hela dygnet.

Förbudet gäller också när skolverksamhet inte bedrivs, till exempel vid studiedagar för personal och föräldramöten på kvällstid. Generellt kan därför sägas att rökförbudet alltid gäller. Det anges i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Lagen skyddar barn och unga genom att rökning blir mindre synligt, vilket bidrar till att färre börjar röka. Rökfria skolgårdar kan också vara ett stöd för de som vill sluta röka. Av de som röker börjar majoriteten att röka i tonåren, så rökförbudet är särskilt viktigt på platser där ungdomar vistas.

Skolan kan genom att aktivt arbeta för en tobaksfri skoltid göra stor skillnad.

Vår vision

Vi på Rossö skola vill stödja våra elever till ett tobaksfritt liv. Vi arbetar därför mot visionen/målet – Tobaksfri skoltid - en skoltid helt befriad från tobak.

Vad är det vi gör

Vi arbetar för en tobaksfri skoltid – det innebär att vi aktivt arbetar för att uppnå en skolmiljö och skoltid som är befriad från tobak, såväl gällande synlighet som bruk av tobaksprodukter (se nedan tobaksbruk/tobaksprodukter). I arbetet för en tobaksfri skoltid bär alla – personal och elever – ett ansvar. Och alla har möjlighet till att bidra till att skoltiden ska vara tobaksfri.

Extra viktiga är de bland personal och elever som själva brukar tobak. De kan genom att låta bli att använda och synliggöra tobaksprodukter i skolmiljön och under skoltid stödja arbetet för en tobaksfri skola och därigenom stödja fler elever och skolkamrater till ett tobaksfritt liv.

Sen 2018 är det inte tillåtet att röka under arbetstid för anställda i Strömstads kommun.

Varför gör vi det?

För att stödja våra elever att förbli tobaksfria - Skolan som miljö och tid är betydelsefull när det gäller barn och ungas förhållande till och eventuella bruk av tobak. Genom att verka för en tobaksfri skolmiljö och tid minskar vi risken för att elever introduceras till tobaksprodukter och tobaksbruk i skolan.

Vårt aktiva förhållningssätt stärker också tobaksfrihet som norm bland våra elever vilket även ger ett skydd utanför skolan och under fritid. Arbetet för en tobaksfri skoltid ska därför ses som en del i vårt hälsofrämjande arbete med målsättningen att ge våra elever de bästa livsförutsättningarna. Och således en naturlig del av vårt kärnuppdrag som skola.

Tobaksbruk/Tobaksprodukter

Avser rökning (cigaretter, pipa och e-cigaretter), snusning (snus med och utan nikotin).

Handlingsplan

Om någon skulle röka inom skolans område:

  • Vi säger till om någon röker trots förbudet.
  • Om någon röker trots tillsägelse kommer vi att avvisa personen
  • Vi informerar rökförbudet genom skyltning vid skolans ingångar vid avgränsningar.
  • Om vi hittar rester från tobaksanvändning på skolans område avlägsnar vi detta

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Leif Cavalli-Björkman