Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08.00 - 16.30
Lunch 12.00-13.00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Ordningsregler för Skee skola

Läsåret 2022-2023

5 kap. Skollagen
5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsreglerna.

Ordningsregler

 • Vi visar hänsyn och tänker på vad vi säger till varandra.
 • Vi tar hand om vår miljö och är rädda om våra saker.
 • Egna leksaker/ saker lämnas hemma.
 • Vi är ALLA ansvariga för studieron på skolan.
 • Vi är på lektion, kommer i tid och deltar i undervisningen.
 • Vi är ute på rasterna på skoltid och då stannar vi på skolans område.
 • Inomhus går vi.
 • Inomhus tar vi av oss skorna.
 • Vi undviker att skojbråka.

Om en elev bryter mot dessa regler så händer följande stegvis:

 • Läraren pratar med eleven.
 • Läraren kontaktar vårdnadshavarna och kallar till möte tillsammans med eleven.
 • Om eleven fortsätter att bryta mot reglerna så kan rektor eller lärare vårdnadshavarna och kallar till möte tillsammans med eleven.

Beslutat i samråd med elever och personal.

Ulrika Bogren
Rektor Skee skola

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Ulrika Bogren