HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Ordningsregler för Skee skola och fritidshem

Läsåret 2019-2020

 • Vi visar hänsyn och tänker på vad vi säger till varandra.
 • Alla ska få vara med på lekar och spel om man följer reglerna och om man frågar innan.
 • Vi är ALLA ansvariga för studieron på skolan.
 • Vi kommer förberedda och i tid till lektionerna.
 • Vi använder inte mobilen under skola/fritidstid.
 • Vi tar hand om vår miljö och är rädda om våra saker.
 • Om vi tar med lekmaterial som vi vet att vi får använda på rastaktiviteterna tar vi ansvar för våra egna saker.
 • Vi kastar inte snöbollar.
 • På skoltid är vi på framsidan.
 • Vi håller oss på skolgården, om t.ex. en boll hamnar på vägen ber man en vuxen om hjälp att hämta den.
 • Vi är ute på rasterna om inget annat är bestämt med någon vuxen.
 • Vi pratar huvudsakligen svenska under skoltid.

Om vi bryter mot dessa regler så händer följande:

 • Läraren pratar med eleven.
 • Läraren kontaktar vårdnadshavarna.
 • Rektor kontaktar vårdnadshavarna och kallar till möte tillsammans med eleven.

Beslutat i samråd med elever och personal på Skee skola 2019-09-16

Reimer Johansson
Rektor på Skee skola

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Ulrika Bogren