MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Ombyggnadsplaner för Strömstiernaskolan

Fler elever medför behov av ombyggnation av Strömstiernaskolan.

Information kring ombyggnationen

Under de kommande läsåren kommer antalet elever på Strömstiernaskolan att öka med närmare 100 elever. Elevökningen innebär behov av utökade lokaler för högstadiet. Dagens skolbyggnad har några år på nacken och är till viss del i behov av renovering och uppgradering.

Tidigare framtaget förslag omarbetas

Under höst 2021 har skola, förvaltning tillsammans med Strömstadslokaler som fastighetsägare tagit fram skisser och förslag på lösningar av Strömstiernaskolans lokalbehov. Utgångspunkten har bland annat varit att aulan byggs om till två våningsplan med sex klassrum med tillhörande grupprum.

På grund av stora investeringsbehov i flera verksamheter i kombination med ökade byggnadskostnader till följd av pandemin har förvaltningen fått i uppdrag av budgetberedningen (arbetsutskottet i kommunstyrelsen) att omarbeta den ursprungliga ombyggnationsplanen som tidigare har beslutats av barn- och utbildningsnämnden.

En ny dialog med representanter från skola, förvaltning och fastighetsägare kommer att genomföras för att utifrån de nya förutsättningarna, skapa ändamålsenliga skollokaler. Det innebär att den tidigare aulabyggnaden som skulle inhysa sex klassrum med tillhörande grupprum, istället blir tre klassrum och grupprum. Andra ytor kommer parallellt att ses över i syfte att effektivisera lokalanvändningen och tillgodose det ökade behovet av klassrum samt grupprum.

Stora investeringar på skolans område

Då kommunens totala investeringsbehov har ökat kraftigt de senaste åren, behöver alla kommande byggnationer ses över med syfte att optimera den totala lokalanvändningen. Detta för att minska investerings- samt efterföljande hyreskostnader.

Under de senaste åren har kommunen investerat i nya förskolor, Bojarskolan har byggts ut och står inför etapp två under våren 2022, samtidigt som flertalet av kommunens kök har renoverats. Under närmaste år behöver även grundsärskolan större lokaler utifrån förväntat ökat antal elever. Detta betyder att det pågår flera parallella processer kring om- och nybyggnationer, inom såväl barn- och utbildningsverksamheten som i övrig kommunal verksamhet.

- Utifrån de förutsättningarna som nu ges, får vi tänka om. Inledningsvis kan det kännas lite av en besvikelse att den planerade ombyggnationen inte kan genomföras fullt ut, men vi är övertygade om att vi kan hitta bra lösningar med skola, fackliga representanter och Strömstadslokaler - för att tillsammans möta upp de förändrade förutsättningarna så att Strömstiernaskolan får nya ändamålsenliga skollokaler, säger Helene Evensen, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

 

Vit skolbyggnad.

Besöksadress

Besöksadress
Norra Linnégatan 4, Strömstad
Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Facebook

Skolledning

Rektor klass 789 ABC
Eva Hoffström
0526-192 44
eva.hoffstrom@stromstad.se

Service och stöd

Vaktmästare
Mattias Magnusson
072-704 24 41
mattias.magnusson@stromstad.se

Skolsköterska
Till och med vecka 15
Veronica Böhn
0526-192 56
veronica.bohn@stromstad.se

Från och med vecka 16
Lena Axenström
0526-192 56
lena.axenstrom@stromstad.se

Kurator
Anna Wetterlind Hustoft
0526-191 93
anna.wetterlindhustoft@stromstad.se

Specialpedagog
Anette Skoog

Studie- och yrkesvägledare
Karin Oxenwaldt
0526-19 387
karin.oxenwaldt@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Eva Hoffström