MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Klagomål på skolverksamheten

Har du klagomål på någon av våra skolverksamheter?
Eller har du en synpunkt som du vill meddela oss?

Vi arbetar för att skolan i Strömstads kommun skall bli så bra som möjligt! Dina synpunkter är därför viktiga för oss för att vi skall kunna utvecka och förbättra vår skolverksamhet.

Är det något inom skolan som du, som vårdnadshavare, eller ditt barn är missnöjda med vill vi att ni kontaktar oss och berättar.

1. Kontakta förskolan/skolan i första hand

Prata först med berörd personal/lärare på förskolan, fritidshemmet eller skolan. Om du inte tycker att du får hjälp eller svar av dem, kan du gå vidare och prata med rektor.

Är det ett allvarligt problem vänder du dig till rektor direkt.

2. Kontakta rektor i andra hand

Prata med ansvarig rektor om det du är missnöjd med. Om du inte blir nöjd med det svar du får kan du kontakta barn- och utbildningsförvaltningen.

3. Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen i tredje hand

Du kan skicka ditt klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen via formulär, post eller e-post. Du kan även ringa om du hellre vill det.

Formulär
> Klagomål på skolverksamheten

Post
Barn- och utbildningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post
bun@stromstad.se

Telefon
0526-190 00 (kommunens växel)

Vad händer sedan?

Det skriftliga klagomålet (via formulär, post och e-post) blir en allmän handling och diarieförs i barn- och utbildningsnämndens diarium. En allmän handling är offentlig, vilket innebär att alla medborgare kan begära ut den och läsa innehållet. Det kan vara bra att ha tänkt igenom detta innan man skriver.

Förvaltningschefen ansvarar för att varje skriftligt klagomål utreds och besvaras. Återkoppling till den klagande ska ske senast inom 14 dagar från det att klagomålet har kommit in. Skriftligt svar ska ges till den som klagat när ärendet är klart och avslutas.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Helene Evensen