HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Ett handslag för ett framtidsinriktat gymnasium!

Öppet hus 27 november, bra resultat, ny webbplats och ny verksamhetschef - det händer mycket på Strömstad gymnasium i höst! Nya chefen Sara Arvenberg hälsades i veckan välkommen av eleverna Calle Mattsson och Emelie Törnros. 

Sara Arvenberg ansluter till ett gymnasium som just nu visar framfötterna på en rad områden. Hon börjar formellt inte sin tjänst förrän vid årsskiftet, men har koll på Skolverkets statistik och konstaterar att skolan visar goda resultat. Det gäller både andelen behöriga lärare, andelen elever som tar examen och siffror för hur många som hittar jobb eller går vidare till högskolestudier efter genomförd utbildning.

Mottagningskommittén Calle och Emelie nickar, skolans kvaliteter låg bakom de båda Grebbestadsungdomarnas val av gymnasium för drygt tre år sedan.

- Jag hörde mycket bra om lärarna, att de var professionella och duktiga, säger Calle. Sen är det en liten skola med de fördelar det ger. Det är lätt att få kontakt med lärarna och få den hjälp som behövs.

Goda vitsord

Calle Mattsson läser på ekonomiprogrammet och är särskilt nöjd med att programmet ger en diplomering (diplomerad gymnasieekonom) och med satsningen på entreprenörskap på lektionstid – alla får möjlighet att prova på att starta ett företag (UF) under studietiden.

Emelie och Calle vill ge lärarna en egen eloge och berättar om bra planering och stort engagemang.

- De jobbar verkligen för oss, och när lärarna är så engagerade så motiverar det oss elever att jobba hårt. Det gör i sin tur att vi är väl förberedda för universitet eller högskola, inflikar Emelie som även tycker att yrkesprogrammen är bra, de är anpassade till den lokala arbetsmarknaden och kan ge jobb direkt inom till exempel handel och turism.

Vill bygga vidare

Sara Arvenberg är 36 år gammal och kommer från Grebbestad. Hon har jobbat som rektor i drygt tio år, de senaste fem åren på Nösnäsgymnasiet i Stenungssund, en skola med drygt 1 200 elever. Hon är i grunden gymnasielärare i svenska och historia. I Strömstad blir Sara verksamhetschef för gymnasiet och rektor för Vuxenutbildningen med uppdraget att driva utvecklingsarbete och jobba strategiskt för en likvärdig och god kvalitet för elever och personal i hela skolsystemet.

- Jag får vara med och bygga en ny organisation, säger Sara stolt om nya jobbet. Hon säger sig ha sneglat på Strömstad en tid, en vad hon menar spännande skolkommun med höga mål.

- Det gillar jag, det vill jag vara med och förverkliga tillsammans med den kompetenta personal som redan finns på plats, säger Sara och fortsätter:

- När jag pratar med elever här så hör jag att de är nöjda med sin skola och sina lärare.

På lång sikt

Om tre år hoppas hon ha skapat en ännu starkare tillit i organisationen där initiativ och vilja hos engagerad personal tas tillvara. Siktet är inställt på tydligare strukturer och rutiner för bästa möjliga verksamhet, förklarar Sara som beskriver sig som en social och utvecklingsinriktad person som får saker att hända.

- Skulle du fråga min tidigare personal så skulle de nog säga inlyssnande, men tydlig.

Hon ser jobbet som ett långsiktigt uppdrag.

- Det är viktigt med kontinuitet för både personal och elever, det ger trygghet och arbetsro och är viktigt om vi ska komma till rätta med utmaningen att öka intresset för högskolestudier och se till att ännu fler fullföljer sin gymnasieutbildning.


Om Strömstad gymnasium

Strömstad gymnasium - statistik från Skolverket:länk till annan webbplats

  • 93 procent av eleverna avslutar studierna med godkända betyg (examen). För yrkesprogrammen är siffran hela 96 procent. I Sverige är genomsnittsvärdet 76,1 procent.
  • Andelen lärare med högskoleutbildning är i nivå med genomsnittet för Sverige, 81 procent.
  • Lärartätheten är hög jämfört med andra kommuner, hänger delvis samman med färre elever per klass.

Öppet hus den 27 november: En bra möjlighet för alla att ta reda på mer om skolan och en chans att träffa både skolledning, skolans personal och dagens studenter vid gymnasiet.

Ny ledningsorganisation: Gymnasiet och vuxenutbildningen får från den 1 jan 2020 en ny organisation. Sara Arvenberg blir verksamhetschef tillika rektor för vuxenutbildning. Gymnasiet får två rektorer med ansvar för gymnasieverksamheten.

Mer om gymnasiet:

Allt om skolans inriktning, program och intervjuer med lärare och elever, stromstad.se/gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-11-18, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Helene Evensen