HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Arbetsplatsförlagt lärande, APL

APL är en obligatorisk del inom yrkesprogrammen och vissa introduktionsprogram i gymnasieskolan.

APL genomförs på ett företag eller organisation där du med stöd av en handledare får prova på yrket och använda dina kunskaper från skolan praktiskt. Det är en möjlighet att få erfarenheter och kunskaper som kan vara svåra att få på skolan.

Under APL är det viktigt att du tar egna initiativ och är professionell. Du är där för att lära, men du bör också se till att sköta de uppgifter du får, komma i tid och ha ett gott uppförande. Tänk på att du representerar både dig själv, din skola och ditt kommande yrke. Och att insatserna på APL kan öppna för en framtida anställning!

APL skall omfatta minst 15 veckor där varje vecka motsvarar 23 timmars undervisningstid. Det innebär minst 345 timmar APL totalt.

APL vid Strömstad Gymnasium

APL vid Strömstad Gymnasium genomförs på olika sätt inom yrkesprogrammen. Strömstad Gymnasium samarbetar med såväl branschförbunden som med företag inom det lokala och regionala näringslivet. Handledare på företagen utbildas om de rutiner, krav och säkerhetsbestämmelser som gäller för våra elever.

På APL följer du oftast din handledares arbetstider och inte de vanliga skoltiderna. Du får inte lön men kan få viss ersättning för mat och resor.

Lärarna besöker arbetsplatserna för att se till att regler följs och för att säkerställa att de moment som skall genomföras under APL verkligen sker. Dessutom kollas elevernas välmående och uppfattning om sitt lärande under APL.

Yrkeslärarna  sätter betyg på de kurser som ingår i APL efter att ha hört handledarens uppfattning.

Kontaktinformation

Verksamhetschef
Sara Arvenberg
sara.arvenberg@stromstad.se

Tillförordnad rektor
TK-NA + SA-HA-EK
Roz Lind
roz.lind@stromstad.se

Tillförordnad rektor
IM-GLU-BA-EE
Christina Holmström
christina.holmstrom@stromstad.se

Administratör
Ylva Axelsson
ylva.axelsson@stromstad.se

Externa länkar

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-01-15, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Helene Evensen