HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Skolskjuts för elev i grundskolan

Elever i grundskolan kan ha rätt till skolskjuts från hållplats till skolan.

Avståndsregler för skolskjuts

Elever har rätt till skolskjuts från busshållplatsen/påstigningsplatsen om avståndet mellan folkbokföringsadressen och anvisad kommunal skola överstiger nedan angivna kilometergränser.

  • 2 kilometer för elever i årskurs F-3
  • 3 kilometer för elever i årskurs 4-6
  • 4 kilometer för elever i årskurs 7-9

Elever boende i sammanhållet bostadsområde behandlas lika vad gäller rätten till skolskjuts. I och med att avståndet till skola/ påstigningplats varierar inom ett sammanhållet bostadsområde behandlas avståndet från den del av bostadsområdet som ligger närmast skolan/påstigningsplatsen.

När det gäller avståndet mellan folkbokföringsadress och hållplats/påstigningsplats är avstånden riktlinjer, vilket innebär att skolskjutsansvarig alltid gör en individuell prövning utifrån rådande väg- och trafikförhållanden. Det kan innebära att avståndet mellan folkbokföringsadress och hållplats/påstigningsplats i vissa fall överstiger angivna kilometerantal.

Lämplig påstigningsplats bestäms av förvaltningen i samråd med busschaufförerna.

Färdbevis

Samtliga elever som är berättigade till skolskjuts ska ha giltigt färdbevis. Färdbevisen delas ut på skolan i samband med läsårsstart.

Färdbevisen är en värdehandling och ska förvaras på ett aktsamt sätt.

Stulna eller borttappade färdbevis anmäls till skolexpeditionen som spärrar kortet. Ett nytt kort beställs av skolexpeditionen till en kostnad av 100 kr.

Om ett färdbevis inte fungerar i kortläsaren på bussen ska kontakt tas med administratören på grundskolan som byter ut det defekta kortet mot ett nytt.

Färdbeviset gäller för höst- och vårtermin, dagtid 04.00-19.00.

Skolskjuts vid växelvis boende

För elever i grundskolan prövas behovet av skolskjuts vid växelvis boende från båda adresserna, oavsett elevens folkbokföringsadress.

Skolskjuts vid särskild omständighet

För elever i grundskolan kan det beviljas skolskjuts vid särskild omständighet. Det gäller elever som normalt inte har rätt till skolskuts, men som under en begränsad tid inte har möjlighet att ta sig till skolan. Detta behov prövas individuellt.

Kontakt

Handläggare skolskjutsfrågor
Lisbeth Lunneryd
Telefon 0526-194 67
lisbeth.lunneryd@stromstad.se

Administratör
Jeanette Hasselblom
0526-192 34
grundskolan@stromstad.se

Har du tappat ditt busskort?
Kontakta Jeanette Hasselblom som ordnar ett nytt till dig.
Kostnad 100 kr.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Lisbeth Lunneryd