HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Inneboende och inackordering

Regler för inackorderingstillägg i Strömstad kommun

  • Eleven skall vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
  • Inackorderingstillägg kan utgå längst t.o.m. vårterminen det år eleven fyller 20 år.
  • Inackorderingstillägg utgår inte samtidigt som resebidrag/skolkort. Elev som har inackorderingstillägg och på studieorten bor långt ifrån skolan kan får alltså inte samtidigt ersättning för resa mellan bostad och skola.
  • Bidraget är 1/30 av basbeloppet. Utbetalning sker månadsvis omkring den 29:e i månaderna augusti, september, oktober, november, december, januari, februari, mars och april.
  • Inackorderingstillägg kan beviljas elev som är folkbokförd i Strömstad kommun om avståndet mellan bostad och skola är minst 60 km och eleven måste inackorderas.
  • Understiger avståndet mellan bostad och skola 60 km men den totala restiden överstiger 2,5 timmar per dag kan inackorderingstillägg beviljas.
  • Restid är den tid om går åt till själva resandet inkl. ev. väntetid vid byte. Gångtid och annan väntetid räknas inte in i begreppet restid.
  • Vistas föräldrar utomlands och eleven väljer att bo kvar i Sverige kan inackorderingstillägg beviljas.
  • Ansökan skall kompletteras med intyg t.ex. antagningsbevis från gymnasieskolan om att eleven går utbildning på det sökta programmet.

Kontaktinformation

Administratör gymnasiet
Ylva Axelsson
Telefon 0526-195 00
ylva.axelsson@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-03-31, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Gunnar Axelsson